Çekmeköy Kids Academy Europe


Çekmeköy Kids Academy Europe

Hakkımızda

Misyon: Bilimsel ve analitik düşünceye sahip, mutlu, sağlıklı iletişim
kurabilen, sorumluluk alabilen, araştırma yapmaya ve
öğrenmeye meraklı, teknoloji ile barışık,insana ve doğaya
saygılı bireyler yetiştirmektir.
Vizyon: Akademik, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında, üretken,
donanımlı, yaratıcı, eleştirel düşünen ve sorgulayan, bilgi
toplumunun bireylerini yetiştiren nitelikli insan kaynağının
oluşmasına katkıda bulunmaktır.

Eğitim Sistemimiz

Okulumuzda MEB eğitim programı uygulanır.Yoğun ve nitelikli İngilizce eğitim programı ile birlikte STEM+A uygulamalarıyla,erken yaşlarda algoritmik düşünceyi öğrenme,matematik ve bilimin dünyası ile tanışma,yaratıcı düşünme ve yaşam becerilerini geliştirerek öğrencilerimizin; sosyal , duygusal, zihinsel ve fiziksel gelişimlerini desteklerken,farklılıklara karşı duyarlı olmalarını sağlayan,sorgulayarak,planlayarak,keşfederek ve eğlenerek öğrenmelerini sağlayan,deneyim ve keşif yoluyla öğrenmeye dayalı bir eğitim programı uygulanmaktadır.Eğitim programlarımız , akademik uzmanlarca Kids Academy Europe Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanmaktadır.

Branş Derslerimiz

STEM+A Uygulamaları
STEM+A fen, teknoloji, mühendislik ve matematiğin bir bütün olarak öğretilmesi ilkesine dayalı bir eğitim modelidir. Bu yaklaşıma sanatın da eklenmesi ile çocukların hayal gücü ve tasarım odaklı düşünmeleri de teşvik edilmektedir. Bu sayede günümüz üretim endüstrisi diğer adı ile Endüstri 4.0’a hazır insan gücünün yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Kodlama eğitimi STEM+A’nın önemli bir uygulamasıdır. Kodlama eğitimi ile çocuklarımız karşılaştıklar sorunlarla ilgili alternatif çözüm yolları bulabilme ve bu sorunları en verimli şekilde çözebilme yeterlilikleri kazanmaktadır.

Müzik
Müzik eğitimi çocuklarımızın bilişsel, kişisel ve sosyal gelişimini desteklemekte önemli rol oynamaktadır. Okullarımızda öğrencilerin işitsel ve ritim duyularının geliştirildiği Orff metodu uygulanır. Orff metodu ile ritim, dans, doğaçlama ve devinim aktif bir biçimde kullanılır. Müzik derslerinde öğrenciler, ünlü besteciler, eserleri ve enstrümanlar hakkında genel bilgi sahibi olurlar.

Drama
Sürekli değişen dünyamızda, çocukların yeni durumlara uyum gösterecek becerileri kazanmaları için okullarımızda yaratıcı drama dersleri verilmektedir.
Hayal dünyası zengin, gözlem yeteneği kuvvetli, zamanı iyi kullanabilen, takım içinde çalışabilen, bir sorunla karşılaştığında kolay pes etmeyen, iletişimi kuvvetli öğrenciler yetiştirmek için yaratıcı drama dersleri büyük önem taşımaktadır.

Görsel Sanatlar
Görsel Sanatlar, çocukların yaratıcılıklarını ortaya çıkaran ve hayal dünyalarının gelişmesine katkıda bulunan etkinliklerin başında gelmektedir.
Çocuklarımız bu derste duygularını resim, seramik ve farklı sanat malzemelerini kullanarak özgürce ifade edebilmektedir. Dersler drama, hikaye ve müzikle desteklenerek eğlenceli hale getirilir.

Spor
Öğrencilerimizin yaş grupları ve gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak hazırlanan program, çok sayıda fiziksel etkinliği kapsar. Bu etkinlikler, küçük ve büyük kas gelişimine, grup içinde hareket edebilme, sosyalleşme, kurallı oyunlar oynayabilmelerine ve erken yaşlarda spor bilincinin yerleşmesine katkıda bulunur.

Bale ve Modern Dans
Dans etmek çocuğun kendini ifade etmesinin alternatif bir yoludur. Temel dans tekniklerinin öğretildiği bale/modern dans derslerinde çocuğun fiziksel ve duygusal gelişiminin desteklenmesi ve özgüveninin artması hedeflenmektedir. Müzik kulağının gelişmesi, bale ve modern dansı tanıma, sevme, zıplama ve koordinasyon becerilerinin gelişimi, düzgün duruş ve esneklik kazanmaları açısından oldukça önemlidir.

Ekoloji ve Tarım Uygulamaları
Ekoloji dersleriyle çocuklarda doğaya karşı sorumluluk bilincinin gelişmesi, doğa sevgisi ve çevre bilincinin oluşması hedeflenmektedir. Beslenme ve organik yaşam hakkında bilgi sahibi olurken, bitkileri ve hayvanları tanırlar. Bilinçli tüketim, doğaya ve çevreye sa ygılı olma ve sağlıklı beslenme konularında bilgilendirilirler.

Satranç
Satranç, çocuklarımızın problem çözebilme, stratejik düşünme, plan yapma ve mücadele edebilme kazanımlarını edindiği en önemli etkinliklerin başında gelmektedir. Çocuklarımız Chess Kids Academy santranç eğitimi programını kullanırlar.

Yabancı Dil Eğitimi
Okullarımızda English Kids Academy dil eğitim programı uygulanır.Tam zamanlı sınıf öğretmeniyle birlikte uygulanan bu programla çocuklar  günlük aktivitelerinden uzaklaşmadan yaşayarak dil öğrenimlerini sürdürürler.Erken yaşlarda başlayan dil eğitiminin yabancı dil öğrenme sürecini büyük ölçüde desteklediği gözlemlenmiştir. Okullarımızda her gün yoğun İngilizce programı uygulanır.
Çocuklarımız temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gerekli olan günlük konuşma dilini en eğlenceli şekilde öğrenirler. Böylelikle dünya vatandaşı olma yolunda öğrencilerimiz, farklı kültürleri öğrenme ve tanıma fırsatı bulurlar.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimimiz öğrencilerimizin zihinsel, duygusal, sosyal ve akademik yönden öğrenme süreçlerine sağlıklı bir şekilde katılmalarını sağlarlar. Okula uyum sürecini kolaylaştıran oryantasyon çalışmaları, anne baba okulu çalışmaları yıl boyunca devam eder. Öğrencilerin gelişim süreçleri değerlendirilirken danışmanlarımız gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı esaslarını gözetir.

Hizmetlerimiz

Sağlık: Çocuklarımızın fiziksel ve sağlık durumlarıyla ilgili her türlü bilgi okul tarafından izlenmektedir. Çocuğumuz okula başladığında sağlık formlarının da kesin kayıtla birlikte doldurulup okul yönetimine iletilmesi gerekmektedir.Okulumuz gün içinde okulda rahatsızlanan öğrencilere için gerekli önlemleri alır. Hastalık durumlarında okul yönetimi öğrencilerin velilerine haber verir ve öğrencilerin veli nezaretinde evlerine gönderilmelerini sağlar.Çocuklarımıza velinin bilgisi ve onayı olmadan hiçbir şekilde ilaç verilmez. Çocuklarımızın hasta, ateşli, keyifsiz oldukları durumlarda, nekahet dönemlerini evde dinlenerek geçirmeleri gerekmektedir. Velilerimizin hastalık durumlarında öğrencileri ilaç kullanımının bitiminde ve öğrenci tam anlamıyla iyileştikten sonra okula gönderilmeleri tüm çocuklarımızın hastalıklardan korunmasını sağlayacaktır. İlaç kullanması gereken öğrencilerimizin velisinin,sene başında kayıt formu ile birlikte verilen ilaç formunu doldurması gerekmektedir. ilaçlarının üstüne saatleri yazılmalı ve mobil uygulamamız ile doğrudan öğretmene bilgi iletilmelidir.Bulaşıcı hastalık durumunda velilerimizin okul idaresini acil olarak haberdar etmeleri diğer velilerimize bilgi ulaştırılması açısından büyük önem taşımaktadır.

Temizlik: Okul binamızın ve materyallerimizin temizliği, hijyen eğitimli personellerimiz tarafından düzenli periyotlarla yapılmaktadır. Kullanılan temizlik malzemeleri, çocuklarımızın sağlıklarını, olumsuz olarak etkilemeyecek ürünlerden seçilmiştir. Okulumuz bünyesindeki çocuklarımıza verilen özbakım becerileri, el yıkama, diş fırçalama, tırnak temizliği, beden temizliği vb. gibi etkinlikler yine eğitimli öğretmenlerimiz tarafından çocuklarımıza bire bir verilmekte olup, sık sık denetlenmektedir. Dersliklerimiz ve oyun alanlarımız  geniş, güneş alan ve alerjik durumları engellemek, kontrol altına alabilmek adına ahşap veya lamine parke kaplıdır. Mutfağımızda  yemek ve benzeri kokuların dışarı çıkmaması için havalandırma sistemi mevcuttur. Atölyelerimizde ve dersliklerimizde tamamı ahşap ürünler kullanılmıştır.

Hijyen: Anaokulumuzda sınıflar; çocuklarımızın kendilerini rahat hissedebilecekleri, özgürce oynayabilecekleri, geniş, havadar ve ışıklı olma özellikleri göz önüne alınarak özenle düzenlenmiştir. Eğitimin yanı sıra çocukların gelişimi için çok önemli gördüğümüz hijyen standartları tüm okullarımızda en üst seviyede tutulmaktadır.Okulumuz çeşitli hastalıkları tetikleyebilecek unsurlardan olabildiğince arındırılmıştır.Okula girişlerde öğrenciler okul ayakkabısı giyer, misafirlerimiz ise galoş giyerler.Okul ortamımız sık ve düzenli aralıklarla temizlenmekte,havalandırılmakta ve okul temizliğinde kimyasal ürün kullanılmamaktadır.Mutfak yüzeyleri ve yemek masaları ve okul içinde bulunan yüzeyler her akşam özel temizlik malzemesi ile temizlenmektedir.

Beslenme :Çocuklarımız,sabah kahvaltısı,öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı olmak üzere günde üç öğün, mutfağımızda hazırlanmış sağlıklı besinlerile beslenirler.Gıda ,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı izin belgeli mutfağımız ve  ve hijyen belgeli çalışanlarımızla yemeklerimiz hazırlanır ve servis edilir.Okulumuzda hazır gıdalar kesinlikle tüketilmemektedir. Süt ve süt ürünlerinde saygın markalar kullanılmakta,sebze,meyve,et günlük olarak temin edilmektedir.Yemek menülerimiz dikkat ve titizlikle, günlük öğünde alması gereken vitamin,protein ve karbonhidrat dengeleri göz önüne alınarak beslenme uzmanları tarafından hazırlanır.Hazır meyve suları kesinlikle kullanılmamaktadır.Tüm ürünler güvenilir ve bilinen markalardan seçilmektedir.Çocuklarımızın kendi kendine yemek yeme alışkanlıklarını kazanması ve dengeli ve doğru beslenmenin önemini kavrayabilmeleri ve özbakım becerilerini geliştirebilmeleri çok önemlidir. 

Servis:Okulumuza ulaşım kendi servis aracımızla yapılmaktadır.Araçlarımızın bakımları düzenli olarak yapılmaktadır.Öğrencilerimize okula gelir ve giderken servis hostesi eşlik etmektedir.Servis personelimiz işlerini severek yaparlar ve sorumlarının farkındadırlar.Servis içerisinde emniyet kemerlerinin takılması zorunlu olup, çocuklarımızın güvenliği için tüm önlemler alınmıştır.

Güvenlik: Okulumuz çocukların güvenliğine uygun olarak düzenlenmiş, tüm oyuncak ve materyaller uluslararası standartlara uygun seçilmiştir.Oyun, öğrenme ve yaşam ortamları güvenlik açısından uygun hale getirilmiştir. Küçük yaşta güvenli yaşamı öğrenebilmeleri için hem veli bilgilendirmeleri hem de çocuklarımızda farkındalık uyandıracak etkinlikler yapıyoruz. Çocuklarımız velileri tarafından belirlenmiş ve kimlik bilgileri okul yönetimine verilmiş kişiler dışındaki kişilere teslim edilmezler. Çocuklarımızın güvenliğini sağlamak adına tüm okulumuz güvenlik kameralarıyla izlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır..


Madenler Mahallesi Soytürk Sokak No:7 34776 Ümraniye/ İstanbul

Tel : 0553 720 80 93
E-Mail: cekmekoy@kidsacademyeurope.com

  • Anaokulundan Teklif Al
  • Should be Empty:

 

                                                                                  ANAOKULLARI BURADA DESIGN BY  GÖRSEL SUNUM