Maltepe Helen Doron Kindergarten


  Maltepe Helen Doron Kindergarten

Helen Doron Maltepe'de herhangi bir sınıfa girin, çocukları eğlence dolu bir öğrenmenin, oyunun ve keşfin ortasında bulacaksınız. Çocuklar, eğlenceli, her yaşa uygun etkinlikler ve öğretmenlerin olumlu dönüşleri aracılığıyla çaba göstermeden öğrenirler. 35 yıllık eğitimsel mükemmellik ve kanıtlanmış başarıya dayanan metodolojimiz, olumlu pekiştirme ve destekleyici ve mutlu İngilizce ortamı aracılığıyla hayat boyu öğrenmeyi sevmeyi aşılayacak bir müfredat içerir. Helen Doron Maltepe'de İngilizce ana dil gibi öğretiliyor. Çocuklar öncelikle İngilizce konuşmayı işiterek öğrenirler ve dil işitmeyle güçlenir. Hikayeler, şarkılar, dans müzikleri sürekli çaldığında dil doğal bir şekilde kavranır. Bu dil öğretme metodu, dünya çapında 2 milyonun üzerinde çocuğa İngilizce konuşmayı öğretti. Oyun, çocukluk çağında en etkili ve önemli öğrenme yöntemidir.  Oyun aracılığıyla çocuklar yaratıcılığını geliştirirler ve sosyal ilişkiler kurmayı öğrenirler. Bilgi kazandıkları ve deneyimlerinden anlam çıkardıkları farklı bir ortam tecrübe ederler. Helen Doron Maltepe'de  müfredat ve günlük program aracılığıyla oyunu, çocukların öğrenebilmesi için gerçek bir lokomotif olarak görürüz.

Helen Doron Maltepe'de çocukların soyut kavramları, problemleri çözmeyi ve eleştirel düşünmeyi geliştirmeyi öğrenmelerine yardımcı olan destekler, araçlar, oyunlar ve multimedyaları kullanırız. Bu uygulamalı yaklaşım veya devin duyumsal öğrenme, çocukların dinleme, açıklama veya gösteri izlemekten çok fiziksel aktivitler yaptığı öğrenme tarzıdır.

1. Yüksek standartlı, iyi planlanmış müfredat erken yaşta öğrenmeyi ve gelişimi  destekler.

2. Oyun çocukların doğal merakına ve hevesine fayda sağlayan erken yaşta öğrenme için bir araçtır.

3. Çeşitliliğe ve eşitliğe saygı, çocukların öğrenmesi, gelişmesi ve hakları için olmazsa olmaz ön koşullardır.

4. Duyarlı eğitimciler esastır.

5. Ailelerle ortaklık çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya ve duyarlı olmalarına ortam hazırlar.

Helen Doron Maltepe, çocuğun iyi gelişmesi için, mutlu, yaratıcı, sosyal ve duygusal bir ortam oluşturur. Küçük çocuklar, çevreyi tasarlamaya ilgilidirler; etkili bir şekilde tasarlanmış sınıf, çocukların tüm alanlarda; fiziksel, sosyal/duygusal ve zihinsel olumlu etkilemesi için potansiyele sahiptir. Dil ve öğrenme değerler ve planların fırsatlara uyduğu bir ortamda geliştirilir. Estetik, hoş bir alan çocuğun kendi etrafındaki güzel dünyaya minnet duygusunu geliştirir. En önemlisi, kaliteli ortam doğru hissettiren ve en üst potansiyeline ulaşmalarına olanak veren ev benzeri bir ortam sağlar.


İngilizce
Çocuğunuz Ne Öğrenecek?
Anaokulu sınıflarımız, dili özümsemesi ve çaba harcamaksızın yüzlerce yeni İngilizce sözcük öğrenmesi amacıyla çocuğunuza doğal bir ortam sunar. Dersler çocuğun tüm duyularını kullanmasını sağlayan oyun, aktivite ve şarkılarla beraber etkileşime dayalı bağlamsal öğrenmeyi temel alır. İngilizce öğrenmenin anahtarı, arka planda tekrarlanan işitme yoluyla çocuğunuzun kendini dilin içinde bulmasıdır.
Eureka! Maths
Çocuğunuz Ne Öğrenecek?
Eureka! Maths, özel olarak tasarlanmış, keyifli ve yaratıcı aktiviteleriyle çocuğunuzu matematiksel düşünmesi ve özgüven geliştirmesi için teşvik eder. Çocuğunuz, her matematik dersinde çevresindeki dünyayı daha iyi anlamasına olanak tanıyan uygulamalı alıştırmalara aktif olarak katılır. Çocuğunuzun ilkokul deneyiminden önce edindiği matematik bilgisi, gerek okul performansı, gerekse önünded uzanan kariyer seçenekleri bakımından büyük önem taşır.

Eureka! Science
Çocuğunuz Ne Öğrenecek?
Eureka! Science çocuğunuza, aktif katılım yoluyla keşfetme ve bilimsel düşünme pratiğini destekleyen ilham verici bir ortam sağlar. Bizler, çocuklara güvenilir ve destekliyici bir eğitim ortamında gerçekleştirilen basit ve yeniden üretilebilir dedneyimler sağlarız, böylelikle, çocukların temel bilimsel ilke ve kurallara bağlı kalarak, problem çözme becerileri geliştirilir. Çocuklar araştırmaya bayılır! Bu program, ekoloji ve doğa konusunda farkındalık ve saygı duymada çocuğa destek olur.
Ready, Steady, Move

Çocuğunuz Ne Öğrenecek?
Ready, Steady, Move! Çocuğunuza, fiziksel aktiviteler ile birlikte İngilizce öğrenmini bütünleştiren, yenilikçi beyin jimnastiği aktiviteleri sağlar. Bu programlarda, yoga pilates, dans, hareketli oyunlar ve uzak doğu sporlarını hazırlık aktiviteleriyle kılavuzlu ve yönlendirilmiş hareketler çalışılır. Çocuğunuz hareketlerle duygularını ifade etmeyi öğrenir, bağışıklık ve sistemini güçlendirirken bedenin çalışmasına bağlı olarak daha derin bir kavrayış elde eder, aynı zamanda dayanıklılık ve esneklik kazanır.

Multi-Music
Çocuğunuz Ne Öğrenecek?
Multi-Music çok dilli programları, çocuğunuzun beyin gelişimini destekleyecek şekilde farklı diller karşısında farkındalığını yükseltecek şekilde tasarlanmıştır. Her Multi-Music programı yedi dilde eşi benzeri olmayan şarkı ve danslar sunar. Birbiri üzerinde sinerjik bir etkiye sahip olan fiziksel hareket ve dil, çocuğun kolayca ve zahmetsizce bilgi edinme yeteneğini geliştirebilmektedir.

Maltepe Helen Doron Kindergarten

Tel: 0216 518 30 10

Gsm: 0538 831 91 31

Küçükyalı mah. Ferahlık sok. No:8, 34840 Maltepe-İSTANBUL

 


 


                                                                                  ANAOKULLARI BURADA DESIGN BY  GÖRSEL SUNUM