Şerifali Küçük Kitap Anaokulu


Şerifali Küçük Kitap Anaokulu

HAKKIMIZDA

 • Özel Küçük Kitap Anaokulu’muzda, her çocuğun benzersiz ve özel olduğu gerçeğinden yola çıkarak öğrenmeye ilgi uyandıran, varolan yetenekleri geliştiren, oyun ve eğlenceyle birlikte öğrenmelerini destekleyen, öğrenci merkezli eğitim metodları uygulanır. Okulumuzda tam gün eğitim 07.00 - 19.00 saatleri arasındadır.
 • Okulumuz Atatürk ilke ve devrimleri ışığında çağdaş, demokratik ve laik bireylerin her yönden ulusal ve uluslar arası toplumun önemli ve değerli birer üyesi olarak hazırlanmasını amaç edinmiştir. Aynı düşüncede mesleği eğitim olan kurucular ve eğitim kadrosuyla hizmet vermektedir.
 • Hedefi; geleceğin mutlu, kendine güvenen, çevresiyle barışık ve üretken insanlarını yetiştirmek olan Küçük Kitap Anaokulu siz bilinçli ailelerin tercihi olacaktır.
 • Eğitim anlayışımızda ana dil etkinliklerinin yanı sıra, yabancı dilin öneminin de bilincinde olarak Almanca-İngilizce öğretmenleri ile dil eğitimine ağırlık verilmiştir.
 • Bizler; saygın, alanında uzman, çağdaş eğitim kadromuzla mutlu ve güvenli bir gelecek için ilk adımımızı attık. Sizleri geleceğin ışıklı çiçekleri olan çocuklarımızı yetiştirmek amacıyla, farklı eğitim anlayışımızla tanışmanız için okullarımıza bekliyoruz...
 • Çocuklarımız yeterli ve dengeli beslenmeleri için hijyenik ortamlarda hazırlanan öğle yemeği, sabah ve ikindi kahvaltılarına katılır.
 • Görüşmeler veli ya da öğretmen talebi üzerine randevu alınarak yapılır.
 • Çocuklarımız okulumuzda kendilerini tanıma ve yansıtma fırsatı bulacakları İngilizce, almanca, resim,  müzik, modern dans, bale, halk oyunları yaratıcı drama, sanat, satranç ve yoga gibi aktivitelere katılır. Belirli gün ve hafta kutlamaları, yılsonu şenlikleri, sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunur.
 • Çocuklarımız çok yönlü gelişimlerini destekleyen oyun ortamlarını neşeli, renkli, meraklı ve deneyimsel sınıf ortamlarını kullanır.
 • Okulumuzda eğitim ortamları; bireyin yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini geliştirecek şekilde düzenlenmiştir.

 

Kurucumuz

Okul öncesi dönem; gelecekte sahip olunacak yaşam becerilerinin, temel  davranış  alışkanlıklarının  ve zihinsel gelişimin %80’inin oluştuğu dönemdir.


Küçük Kitap Anaokulu olarak, bu dönemde çocuklarımızla buluştuğumuz ilk andan itibaren onların üzerinde mutlaka önemli izler bırakacağımızı bilmenin sorumluluğunu taşıyoruz.


Çocuklarımız; pozitif düşünmeyi, gelişime ve değişime açık olmayı,  sorumluluğu, adil  olmayı, sosyal yaşamın kurallarını, kendini doğru ifade etmeyi, doğru iletişim kurmayı biz yetişkinleri model alarak öğrenir. Okul öncesi eğitimleri sırasında deneyimleri ne kadar mutlu ve anlamlı olursa, gelecekteki okul hayatlarına olumlu duygularla başlama olasılıkları o kadar yüksek olacaktır.


İletişim becerileri yüksek, sorgulayan, araştıran, çok yönlü düşünebilen, kendi başına karar verebilen, olumlu benlik algısına sahip, fark yaratacak bireylerin temelini atabilecek olmanın sorumluluğu içindeyiz.


Çocuklarımız, anne kucağından ayrılıp, uzun bir eğitim yolculuğuna başlıyorken, bu yolculuğun ilk aşamasında sizlere rehberlik etmek, sevgi ve hoşgörü dolu başlangıçlar yapmak üzere sizleri ağırlamaktan mutluluk duyacağız.


BAŞAK KOCABEKİRLER 
KURUCU

EĞİTİM

Temel amacımız öğrencilere öğrenmeyi öğretmektir. Biz sevgi ve saygı ortamında öğrenilen bilgilerin kalıcı olduğuna inanıyoruz. Öğrencilerimizin öğrendiklerini çeşitli yaşantılar yoluyla içselleştirmeleri ve kalıcı hale getirmelerini sağlıyoruz.


Öğretmenlerimizin gerekli akademik yeterlilik ve donanıma sahip olmalarının yanında öğretmenlik mesleğini sevmelerine ve çeşitli yeteneklere sahip olmalarına dikkat  ettik. Alan bilgisi, sınıf hâkimiyetinin yanında sevgiyle yaklaşım, çalışkanlık, özveri, dürüstlük, sorumluluk  vb. meziyetleri taşımalarını önemsedik.

Eğitim programlarımızı uygularken çocuklardaki bireysel farklılıkları dikkate alıyoruz. Asıl hedefimiz her çocuğun kendini aşmaya çalışması; gelebileceği en üst noktaya gelmesidir. Öğrencilerimizin güvenliği bizim için öncelikli konudur. Ev ortamı sıcaklığında, özgür bir öğrenme ortamı sunmayı hedefliyoruz.


Eğitimin bir uzmanlık işi olduğunu düşünüyor,  en iyi bildiğimiz işi başarıyla yapıyoruz. Eğitimin uzun soluklu bir süreç olduğuna inanıyoruz. Eğitim sürecine ailenin etkin olarak katılımı esas tır. Eğitim yaklaşımımız aileye göre değil çocuğa göredir.  
Eğitimde temel hedefimiz öğrencilerin kişisel yetenek ve becerilerini en üst düzeye çıkarırken onları bir üst eğitim kurumuna ve hayata hazır hale getirmektir.                  

Rehberlik

Doğdukları andan itibaren onlar için dilediğimiz güzel bir gelecek; yaratıcı, özgür, kendi kararlarını verebilen, ileriye dönük mutlu ve başarılı bir hayat çizgisi çizebilen bir yetişkin olabilmeleri için harcadığımız çabalarla biçimlenmeye başlar.


Bebeklik döneminde gülüşlerini, ilk hecelerini, ilk adımlarını takip ederiz, hem hafızamıza hem de fotoğraf veya kameraya kaydederiz. Okul öncesi döneme girildiğinde de geleceğe yönelik umutların, planların ve bunların yanı sıra endişelerin anne ve babaların yaşamlarında, kararlarında, tutumlarında var olmaya başladığını görürüz. Bu noktada eğitmenler kadar anne ve babanın da bu dönem çocuğunu ne kadar tanıdığı büyük bir önem taşımaktadır.


Çocuğun içinde bulunduğu yaş dönemine ilişkin genel özellikleri bilmek, ihtiyaçlarını fark etmek ve bu özelliklere göre tutumlarımızı biçimlendirmek özellikle endişe duyduğumuz durumlarla başa çıkabilmemizi kolaylaştıracak, beklentilerimizi daha uygun hale sokacaktır.


Bu amaçla Küçük kitap Anaokulunda uygulanan Eğitsel/Psikolojik Danışmanlık Rehberlik Programında amacımız çocukların tüm gelişim alanlarını takip etmek, gelişmiş ya da gelişmeye ihtiyaç duyulan alanlarını belirlemek, aile ve öğretmen işbirliğiyle gerekli yönlendirmeleri yapmaktır.


Öğrenci Gelişim Takibi


Küçük Kitap Anaokulunda gözlem yöntemi ve test/envanter uygulamalarıyla çocuklar yaş gelişim özelliklerine göre bireysel olarak değerlendirilir. Belirli aralıklarla yapılan aile görüşmeleri ve öğretmenlerle yapılan toplantılar ile değerlendirmeler tamamlanır.
Küçük Kitap Anaokulunda öğrencilerimizin gelişim düzeylerini takip edebilmek ve bireysel farklılıklarını belirleyebilmek amacıyla okulumuz bünyesinde test ve envanterler uygulanmakta, bu test ve envanterler ailelere raporlandırılmaktadır.


Tüm yaş gruplarının gelişimlerinin ayrı ayrı değerlendirildiği test ve envanter uygulamalarının yanı sıra gözlemlenen uyum ve davranış sorunları hakkında aile ile işbirliği kurularak ayrıntılı değerlendirme yapılmakta ve uygun müdahale yöntemleri belirlenmektedir.


Okul Olgunluğunu Değerlendirme Çalışmaları


Okul olgunluğu çocuğun akademik ortamda öğrenmeye hazır olması demektir. Okula hazır olmak çocuğun okulda başarılı olması için gerekli olan davranış, beceri ve bilginin çocukta var olmasıdır. Genellikle öğrenmeye zemin hazırlayan bazı biyolojik süreçler 6 yaş civarında tamamlanmaktadır. Ancak okul olgunluğuna ulaşmak çocuğun okula başlamaya hazır olduğu anlamına gelmez. Çocuk, sadece akademik olarak değil, sosyal ve duygusal olarak da okul ortamına uyum sağlayabilmelidir. Çoğu zaman akademik başarı okula başlamak için ilk koşul gibi görülüyor olsa da çocuğun sosyal ve duygusal gelişimi de okul olgunluğu için önemlidir. Çocuk, sadece akademik olarak değil, sosyal ve duygusal olarak da okul ortamına uyum sağlayabilmelidir.


Bu amaçla Küçük Kitap Anaokulunda 60 ayını tamamlayan öğrencilere çocuğun okul olgunluğunu belirlemeye ve genel gelişimlerini değerlendirmeye yönelik bir çalışma düzenlenmektedir.


Bülten


Yıl içinde belli aralıklarla, ailelerin ihtiyaç duydukları konularda, okul psikoloğu tarafından “Psikoloji Bülteni” hazırlanmakta ve ailelere ulaştırılmaktadır.

 

Aile Görüşmeleri ve Seminerler


Küçük Kitap Anaokulunda her öğrencinin ailesiyle sene içinde düzenli görüşmeler yapılır. Bu görüşmelerde öğrencinin ince ve kaba motor, dil ve bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimi hakkında gözlemler aktarılmakta; aileden de ev ortamı ile ilgili bilgiler alınmaktadır. Okul psikoloğunun veya ailenin ihtiyaç duyduğu zamanlarda görüşme sıklıkları artırılabilir ve çocuğun eğitsel ve psikolojik ihtiyaçları konusunda gerekli yönlendirmeler yapılır.


Öğretmen Görüşmeleri ve Eğitimler


Küçük Kitap Anaokulunda  çocuklar sınıf içinde ve diğer ortamlarda (yemekhane, bahçe aktiviteleri..vb) gözlenir ve düzenli olarak öğretmenlerle bilgilendirme toplantıları yapılır.


Yaz dönemi ve eğitim yılı içerisinde öğretmenlerle düzenli toplantılar yapılmakta; sınıf düzenlerinin oluşturulması, etkinlik/faaliyet hazırlama, öğrenci-öğretmen iletişimi ve sınıf yönetimi, öğrencinin gelişim takibi konularında eğitimler düzenlenmektedir.

e
Ayrıca her ay öğretmenler ile sınıflarındaki öğrencilerin gelişimleri ile ilgili görüşmeler yapılmakta ve ihtiyaçlar belirlenerek gerekli desteğin sağlanması planlanmaktadır.

Şehit Burak Kurtuluş Cad. No:69 Meritlife Göl Konakları Sitesi C5 Villa Şerifali-Ümraniye

TEL : 0216 415 07 13

 • Anaokulundan Teklif Al
 • Should be Empty:

 

                                                                                  ANAOKULLARI BURADA DESIGN BY  GÖRSEL SUNUM