Bizim Çocuklarımız Anaokulu


Bizim Çocuklarımız Anaokulu

BİZİM ÇOCUKLARIMIZ
ÇOCUK EVİ


Bizim Çocuklarımız Çocuk Evi 3 katlı modern ve şirin binası 350 m2 kapalı, 150 m2 açık alanı ile trafik karmaşasından kalabalık ve gürültüden uzakta ulaşımı son derece kolay bambaşka bir yer sanki.
Gelin misafirimiz olun, kurumumuzu hep birlikte tanıyalım.

MİSYONUMUZ


Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, tüm potansiyellerini hayata taşıyabilen, çevre bilincine sahip, duyarlı, araştıran ve sorgulayan; empati ve farkındalık duygulan gelişmiş, sosyal ve özgüvenleri yerinde, yaratıcı ve problem çözebilen, kendini doğru ifade edebilen; demokratik, çağdaş, laik, milli kültür ve değerlerimizin bilincinde çocuklar yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

Vizyonumuz, öğrencilerimizin zihinsel, duygusal ve bedensel potansiyellerini geliştirmek ve insanlık için sağlıklı kullanabilme becerisini kazandırmaktır.

BEDENSEL ETKINLIKLER

Çocuklarımızın bedensel ve sosyal gelişimlerini destekleyerek var olan enerjilerini olumlu yönde kullanmalarına yardımcı olmaktadır. 

Müzik eşliğinde güne daha zinde başlamaları için step, aerobik, jimnastik ile beden hareketleri içeren bu çalışmalar her gün uygulanır.

MÜZİK ETKİNLİKLERİ

Konularımıza göre her gün farklı bir çalışma yapılır. (ses dinleme ve ayırt etme çalışmaları, şarkı söyleme, yaratıcı hareket ve dans, ritim çalışmaları, müzikli öykü)

SANAT ETKİNLİKLERİ

Her gün farklı bir sanat etkinliği verilir. Yoğurma maddeleri, boya maddeleri, artık materyal çalışmaları, kağıt işleri yapılır. 

GÖRSEL EĞİTİM ETKİNLİKLERİ

Ünite programlarına uygun konulara yönelik, eğitici ve öğretici niteliği olan CD'ler ile çizgi filmler, grafik çizimler, animasyon görüntüler ve video efektleri ile çocuklarımızın eğitimleri desteklenir.

 

Eğitim

EĞİTİM PROGRAMIMIZIN TEMEL İLKELERİ

Okul öncesi eğitim çocuğun psikomotor, sosyal-duygusal, dil ve bilişsel gelişimini desteklemeli, öz bakım becerilerini kazandırmalı ve onu ilköğretime hazır duruma getirmelidir.

Eğitim programımız çocuk merkezlidir!
Amaçların ve kazanımların seçiminde, etkinliklerin düzenlenmesinde, değerlendirme esaslarının belirlenmesinde çocuğun yaşı, gelişim özellikleri, ilgi ve gereksinimleri, bireysel özellikleri ve farklılıkları ile yakın çevre ile ilgili özellikler dikkate alınır.
İnsan yaşamının önemli bir bölümünde bulunan okul öncesi çocuklarımıza matematiksel düşünceyi kazandırmak, onların hayatta karşılaştıkları problemlere kolay çözüm bulabilen bireyler olmalarını ve böylece hem yaşamda hem de eğitim-öğretimde erken başarıyı yakalamalarını sağlayacaktır. Bu şekilde hayata hazır olan çocuklarımız öğrenmekten zevk alarak öğrenmeyi, öğrenmeye hevesli, hatalarını öğrenme fırsatı olarak görebilen mutlu bireyler olarak yaşamlarına devam edeceklerdir.
İnsan yaşamanın en önemli parçalarından biri olan dil; erken çocukluk yıllarında genellikle "alıcı dil", daha sonraki dönemlerde ise "ifade edici dil" olarak karşımıza çıkar. Bireyin kendini etkili bir biçimde ifade edebilmesi; öncelikle okuma becerilerini edinebilmesine bağlıdır. Çocuklarımızın dilimizi en iyi şekilde öğrenmeleri; Türkçeyi etkili, güzel ve doğru kullanıma becerilerini geliştirmeleri onların tüm yaşamları boyunca faydalanabilecekleri önemli bir kazanımdır. Çünkü okuma ve yazmanın bireyin gerek okul yaşamı, gerek sosyal yaşamı ve iş yaşamı üzerinde büyük etkisi vardır.

Düzgün ve okunaklı yazma, dili kurallarına uygun ve etkileyici kullanma; bilgi ve birikimlerin doğru, anlaşılır aktarılmasına ve kişinin kendini doğru ifade etmesine olanak sağlayarak özgüveni ve yaşam başarısını arttırır. Okuma-yazma öğretiminde yeni metod olan "ses temelli cümle metodumda okuma- yazma öğrenme, bilgiden çok beceriyi gerektiren bir eylemdir. Söz konusu becerilerin kazanılması için ise uygulama yapılması şarttır. Ses temelli cümle metodunda okuma ve yazma becerilerinin kazanılması için gerekli ilk aşamalar olan "sesi hissetme", "sesi tanıma" ve "sesi ayırt etme" etkinlikleri ile "sesi yazma" ve "çizgi çalışmaları" oluşturur.
Söz konusu çalışmalar, ülkemizde ve tüm dünyada okul öncesi programların öngördüğü;
Sesleri ayırt edebilme,
Konuşurken sesi doğru kullanabilme,
Türkçeyi doğru kullanabilme,
Kendini sözel olarak ifade edebilme,
Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilme,
Sözcük dağarcığını geliştirebilme,
Ses bilgisinin farkında olabilme,
Görsel materyalleri okuyabilme, amaçlarına göre etkinliklerle ifade edebilmesidir.


Çocuklarımızın 0-6 yaş döneminde aldığı eğitim, psikomotor, bilişsel, sosyal-duygusal, dil alanları ile öz bakım becerilerinin gelişmesi ve sonraki yaşamlarının biçilmesine temel oluşturuyor. Çocuklarımızın; iletişim, karar verme, girişimcilik, bilinçli tüketici olmak, planlama ve üretim, yaratıcı düşünme, kendini tanıma, duygu yönetimi, sorumluluk, liderlik,' iş birliği ve takım çalışması, farklılıklara saygı, araştırma ve bilgi teknolojilerini kullanabilmek için ayrıca çocuklarımızın yaşamlarını sağlam temeller üzerine kurabilmeleri için, okul öncesi eğitimde de sorumluluğumuzun farkındayız.
Uzman eğitim kadromuzla çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için buradayız.

 

HIGH SCOPE EĞİTİM SİSTEMİ

Çocuklara önemli öğrenme deneyimleri kazanmaları ve problem çözmeleri için çok sayıda fırsat sağlayan, özgüvenlerini ve bağımsızlıklarım destekleyen, sorumluluk alma ve zaman denetimi yeteneklerini geliştiren sıralı bir faaliyet dizisidir.

High Scope programında inanılan görüş şöyledir: Çocuklar kedi kişisel ilgilerini ve amaçlarını gerçekleştirdiklerinde en iyi şekilde öğrenirler. Gün boyunca çocukların materyaller ve etkinlikler arasında seçim yapmaları teşvik edilir.

High Scope programında sınıf çeşitli etkinlik köşelerine bölünmüştür. Örneğin; blok ve inşa köşesi, kitap köşesi, kum ve su köşesi, sanat köşesi gibi köşelerde çocuklar farklı türde oyunlar oynayabilirler. Her köşede çocukların, rahatça oynayabilmesi için yeterli alan bulunur. Sınıftaki raflar ve materyaller ve araç-gereçler çocukların ulaşabilecekleri yerlerdedir.

Çocuklar bir köşeden bir başka köşeyi rahatlıkla görebilirler ve bir köşeden diğerine rahatlıkla hareket edebilirler. Sınıftaki materyaller etiketlenmiştir. Böylelikle bağımsızlık ve yeterlilik duyguları artar. Etkin bir öğrenme ortamı sağlayan sınıf düzeni, çocuklara sürekli seçimler yapma ve kararlar alma fırsatları verir.

 

Ekstra talebe göre basketbol,voleybol,keman ve piyano dersleri konulacaktır. 

İletişim

BİZİM ÇOCUKLARIMIZ ÇOCUK EVİ

Atakent Mh. Atakan Cd. Barış Sk. No:35 Ümraniye - İstanbul
Tel/Faks:0 850 885 0 455

INFO@BIZIM-COCUKLARIMIZ.COM
  • Anaokulundan Teklif Al
  • Should be Empty:

 

Bize Ulaşın

                                                                                  ANAOKULLARI BURADA DESIGN BY  GÖRSEL SUNUM