Ataşehir Ekol Reggio Emilia Anaokulu

sample_4 sample_4 sample_4 sample_4 sample_4 sample_4 sample_4 sample_4 sample_4 sample_4 sample_4 sample_4 sample_4 sample_4 sample_4 sample_4 sample_4 sample_4 sample_4 sample_4 sample_4 sample_4 sample_4 sample_4 sample_4 sample_4 sample_4 sample_4 sample_4 sample_4 sample_4 sample_4 sample_4

Ataşehir Ekol Anaokulu Tarihçesiİstanbul Ataşehir’de bulunan Özel Ataşehir Ekol Anaokulu 2010 yılında kurulmuş olup, 2 ile 6 yaş arasındaki çocuklarımız için Reggio Emilia Yaklaşımı ile eğitimi veren bir kurumdur.
Okulumuzun Kurucu Müdürü Havva Marta'dır.

Okulumuzun üye olduğu kuruluşlar; Türkiye Özel Okullar Derneği, Türkiye Özel Okullar Derneği ECNAIS ve ECIS üyesidir.

 

Ataşehir Ekol Anaokulu'nda Hayat  Okulumuz Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olup Reggio Emilia Yaklaşımına dayalı, bireysel eğitim modeli uygulamaktadır. Bu sistemin gereği olarak her gün doğa yürüyüşü, okulumuz 12 ay boyunca faaliyettedir, 2 ay yaz okulu olarak uygulanılmaktadır. Haftada 2 gün yüzme, 1 gün ritmik jimnastik, 1 gün binicilik, dans ve müzik eğitimi, beden perküsyonu, diksiyon, sanat atölyesi çalışmaları, ekolojik tarım, ebru dersi, gölge ışık oyunları, bina inşa çalışması, duvarsız eğitim yöntemi ile yerinde yaparak yaşayarak öğrenme uygulaması için sık sık inceleme gezileri yapıyoruz.

     Okulumuzda çocuk gelişimini destekleyici beslenme programı uygulamaktayız. Hijyene çok önem verip, çocuklarımıza hayat boyu sürecek hijyen alışkanlıklarını öğretmekteyiz. Sağlık konusunda ASM (Anadolu Sağlık Merkezi )ile anlaşmamız vardır.Yıl içinde velilerimiz ile veli toplantıları,bireysel öğretmen görüşmeleri ile devamlı iletişim halindeyiz.Velilerimizi günlük akış içinde notlar ve resimler ile bilgilendiriyoruz.

“Öğretmen yol gösteren değil, çocukla birlikte yol alan ve keşfedendir.”

      Eğitim programımız oldukça esnek ve çocuğa göredir. Çocukların somut yaşantılar sonucu verdikleri tepkiler ve cevaplar öğretmenleri tarafından not edilerek belgelendirilir (Anekdot yöntemi).

     Okul-Aile işbirliği en ayırt edici ve olmazsa olmazlarımızdır. Sanat ve estetik ön plandadır. Çocuklar projeler ve çalışmalar için küçük gruplara ayrılır. Okulumuzda yaratıcılığı üst düzeyde destekliyoruz. Sadece çocukların proje ve çalışmaları okul duvarlarını süsler. Okulumuzda ödül-ceza yöntemi yoktur, İletişim oldukça ön plandadır. Okulumuz ahşap, doğal ve geri dönüşüm materyalleri ile donanımlıdır.

     Çocukların doğa ile iç içe olacakları fiziksel özellikleri sağladığımız okulumuz, doğayı bir iletişim aracı olarak kabul eder. Okulumuzda çocuklarımızın kendilerini keşfedecekleri çeşitli aynalar bulunmaktadır. Açık raf sistemlerinde çocuklara materyallerin sunulduğu atölyelerimiz bulunmaktadır. Bu eğitim modelinde yetiştirdiğimiz  çocuklar, yaratıcılığı desteklenen, engellenmeyen, araştıran, sorgulayan, keşfeden mutlu çocuklardır.

     İşlenecek tema ise yine öğrenciye ve onun hazır olup olmadığına göre belirlenir. “Her çocuk özeldir” düşüncesinden hareketle, her birinin ayrı öğrenme ihtiyacı göz önünde bulundurularak günlük ve haftalık olarak öğretmenler tarafından, öğrencilerle iş birliği içinde hazırlanır. Buradan hareketle, tema başlıkları aynı olsa dahi değişen öğrencilere göre çalışılan atölyeler farklı olup ve her öğrencinin temaya katkısı olacağından, farklı somut yaşantı çıktıları elde edilmektedir.

      Reggio Emilia Yaklaşımı, tüm dünyada saygı duyulan önemli bir erken çocukluk eğitimi yaklaşımıdır. Türkiye’de okul öncesi eğitim kurumlarında, çocuğun eğitim ve öğretim sürecine yeni bir ışık tutan, çocuğun doğasına uygun eğitim vermeyi amaçlayan bir eğitim sistemidir.

EğitimAtaşehir Ekol Anaokulunda Reggio Emilia Yaklaşımı

Reggio Emilia - Merak Tabanlı Eğitim

Buz ile ateş çarpışırsa ve aynı büyüklükte olsalar hangisi yener?

Çok merak ediyorum, kuşlar havada uyur mu?

Kelebekler bir gün mü yaşar?

Gölgeler canlı mıdır,nasıl hareket eder ?

      Reggio Emilia yaklaşımına göre çocuklara merak tabanlı eğitim verilmelidir. Çünkü bu çocuğun doğasına uygun bir yaklaşımdır ancak bu şekilde çocuğu araştıma yapmaya heveslendirilirler.

Bu sistemde çocuklarda öğretmen “merak” duygusunu her zaman canlı tutarak onları araştırma ve sorgulamaya yönlendirir. Projeler, üniteler her zaman birbiri ile ilişkilidir. Örneğin Doğa ve Fen’de bahçede bitki avına çıkan çocuklar, bilim atölyesinde onları ışıklı masada incelerken sanat atölyesinde bir bitkiyi resmedebilir. Matematikte bitki tohumlarından örüntü çalışabilirken okuma yazmaya hazırlıkta kendi ismiyle bilim sınıfından incelediği bitkinin adının nasıl yazıldığını ince kum üzerinde çalışabilir. Bu sistemle hem eğlenir hem öğrenir.

     Reggio Emilia’da çocuk bir başkahraman olarak görülür ve kendi bilgisini kendisinin yapılandırdığı kabul edilir. Çocuk meraklıdır, sosyaldir, çok çeşitli dillerle iletişime geçebilir ve öğrenmeye, bilgisini yapılandırmaya her an açıktır. Çocuklar bu eğitim felsefesine göre kendi meraklarını takip ederek daha fazla derinlemesine araştırma yapar, dener, üretir ve böylece çok daha kalıcı bilgiler edinirler. Tüm bunları Reggio Emilia projeleri içinde sürdürürler. Reggio Emilia projeleri çocukların hayatı her yönüyle tam da hayatın içinde yaşayarak öğrendikleri projelerdir.

     En temel özelliklerinden biri de, çocuklara somut yaşantılar sunmasıdır. Çocuklar akranları ile araştırma, üretme ve hipotezlerini test etme sürecinden geçer. Bu görüşte, çocukların resim çizerek, heykel yaparak ya da dramatik oyunlar oynayarak, şarkı söyleyerek somut yaşantılarını sembolik ifadelere dönüştürdükleri yollara “çocuğun yüz dili” adı verilmektedir.

Bu eğitim modelini diğer eğitim modellerinden ayıran özellikler nelerdir?

     Sanat ve estetiğin ön planda olması, anlık hazırlanan programlar ve anekdotlar, projelerin yapılması, okul-aile işbirliğinin büyük rol oynaması, çocuğu bilgi sahibi bireyler olarak, öğretmeni ise çocuk ile birlikte keşfeden öğrenen olarak kabul etmesi en temel farklarıdır.

Reggio okuluna giden bir çocukta gözlemlenen temel davranışlar nelerdir?

     Reggio okuluna giden bir öğrencinin, iletişim becerileri ve sorumluluk bilinci gelişmiştir, grup çalışmasına yatkındır. Toplumda gerektiğinde iş bölümü yapıp toplum yararına üzerine düşen sorumluluğu yerine getirebilir. Araştıran, sorgulayan, merak edendir. Analiz-sentez yeteneği gelişmiştir. Büyüklerini örnek alır, küçüklerine örnek olur.

 

Bitkilerle, hayvanlarla iç içe olduğu için merhametlidir, doğanın dengesini bozmamaya özen gösterirken gelişimine de katkı sağlar. Kendi problemlerinin üstesinden önce kendi gelmeye çalışır. Engellenmediği için yaratıcı ve mutludur.

Dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın herkesi kabul eder, sevgi ve saygı duyar. İçinde bulunduğu toplumun kültürünü tanır, gelecekte topluma faydalı bireyler olarak yetiştirilmektedir.

Reggio Emilia yaklaşımının temelleri neye dayanır?

REGGİO EMİLİA ÇOCUĞUN DOĞASINA UYGUNDUR.

REGGİO EMİLİA OKULLARINDA KALİTE ANLAYIŞI DEĞİŞİMDEN GEÇER.

REGGİO EMİLİA YAKLAŞIMI TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE YENİ BİR IŞIK TUTMAKTADIR.

REGGİO EMİLİA OKULLARINDA ÇOCUKLAR SANAT ARACILIĞIYLA KENDİNİ İFADE EDER.

REGGİO EMİLİA OKULLARINDA ÇEVRENİN FİZİKSEL, SOSYAL VE DUYGUSAL ÖĞELERİ GÜÇLÜDÜR.

REGGİO EMİLİA OKULLARINDA ÇOCUKLAR BİLİM İNSANIDIR.

REGGİO EMİLİA OKULLARINDA AİLE VE TOPLUM EĞİTİMİN ÖNEMLİ BİR PARÇASIDIR.

REGGİO EMİLİA OKULLARINDA ÇOCUKLAR MUTLUDUR VE YAŞITLARINDAN DAHA GELİŞMİŞ DÜŞÜNCE YAPISINA SAHİPTİR.

 

Ort. Sınıf Mevcudu

17

Yaş Grubu

2 – 6

Fiziksel İmkanlarBahçe
Çok Amaçlı Salon
Görsel Sanatlar Atölyesi
Hayvanat Bahçesi
Oyun Parkı
Revir Teknoloji Sınıfı
Yemekhane

EtkinliklerJimnastik
Yüzme
Modern Dans
Dans
Orff
Binicilik
Ekolojik Tarım
İngilizce
Ebru
Müzik
Drama
Görsel Sanatlar
El Sanatları
branşlarını Reggio Emilia Yaklaşımı ile çocuğunuzun kendi kararlarını verebilmesi, mutlu bir ortamda yeteneklerini geliştirmesi için uygulamaktayız

Adres: Atatürk Mahallesi Girne Caddesi No:37
Ataşehir/İstanbul

Tel: 0216 315 46 63

Gsm: 0530 290 14 72

ataehirekol@reggioemiliaanaokulu.com

Facebook adresimiz:  Ataşehir Ekol Reggio Emilia Anaokulu

İnstegram adresimiz:  ekolanaokulu_reggio_emilia

  • Anaokulundan Teklif Al
  • Should be Empty:

 

                                                                                  ANAOKULLARI BURADA DESIGN BY  GÖRSEL SUNUM