Renkli UçurtmaAnaokulu

  Anaokulu, Eğitim, Gelişim, Sistem, Özveri, Paylaşım, Kardeşlik, Dostluk, Arkadaşlık : Renkli Uçurtma Anaokulu

Vizyon


.Okulumuzda Çoklu zeka kuramına göre eğitim verilmektedir. zekanın tek boyutlu olmadığını ve her bireyin farklı derecelerde çeşitli zekalara sahip olduğunu ortaya koyan Böylece her öğrencinin bireysel farklılıklarına değer veren ve bunları güçlendiren çoklu zeka kuramı Çocuğun öğrenme süresince sağlıklı, güvenli, mutlu bir okul ortamında deneyimli eğiticilerle birlikte, aktif katılım sağlayan eğitim sistemidir.

.Aktif öğrenme (yaşayarak öğrenme) yöntemini benimseyen okulumuz çocuklarımızı zorlayıcı ve ısrarcı bir tutum içine girmemektedir. Her çocuğa alabildiğince vermek, oyunlar ve dramatizasyon çalışmalarıyla farkında olmadan öğreterek eğitmek amacımızdır.

.Yeteneklerini keşfetmelerini, bilgiye ulaşma, yararlanma ve geliştirme yöntemlerini öğrenmelerini sağlamak.

.Çocuklarımızın kendisiyle ve çevresiyle barışık, duygularını ifade ederken başkalarının da duygularını anlayabilen, kendi ilgi, yetenek ve ihtiyaçları doğrultusunda deneyerek, yaparak ve yaşayarak etkin bir şekilde uygulama fırsatı vermek.

.Gelişim(fiziksel, sosyal-duygusal, dil, bilişsel) özelliklerini dikkate alarak, bireysel farklılıklarına uygun, eğitim programları geliştirmek ve eğitim ortamı düzenlemek.

.Kendilerini özgürce ifade edecekleri, saygı, sevgi, işbirliği, yardımlaşma, hoşgörü, paylaşma duygu ve davranışlarını geliştirecekleri demokratik eğitim ortamları sunmak.

.Öğrenci merkezli, aktif öğrenme ortamları oluşturmak.

.Özgüven ve öz denetim sahibi olmalarını sağlayacak sosyal ve bireysel ortamlar oluşturmak.

.Kendi yeteneklerinin farkında olan bireyler yetiştirmek.

.Yüksek kalite anlayışı içinde etkili bir uygulama ve değerlendirme sistemi geliştirerek uygulamaya koymak.

.Okulumuzda kullandığımız "özel eğitici oyunlar" ile çocuklarımızın görsel algı, ilişki kurma, muhakeme yeteneği ve dikkat yoğunluğunu arttırıcı çalışmalar yapılır. Bu çalışmalar grup oyunları tarzında yapıldığından etkisi çok daha kalıcı olmaktadır.

ETKİNLİK SAATLERİ: Etkinlikler, geniş bir yelpazede ve öğrencilerin tüm gelişim alanlarını destekleyici aşağıdaki disiplin alanlarında programlanmıştır:

  • Yabancı dil (Hafta içi her gün 1 saat)
  • Müzik ve orff eğitimi
  • Yaratıcı drama
  • Satranç
  • Modern dans, bale, halk oyunları gibi kinetik etkinlikler,
  • Jimnastik
  • Eğitici çevre gezileri

olarak gerçekleştirilmektedir.

İletişim

Adres:

İçerenköy - Sarmaşık Sokak

Tel:0216 469 14 30

  • Anaokulundan Teklif Al
  • Should be Empty:

 


 


Bize Ulaşın

                                                                                  ANAOKULLARI BURADA DESIGN BY  GÖRSEL SUNUM