Pendik Türk Amerikan Derneği Anaokulu

Pendik Türk Amerikan Derneği Anaokulu

TAD Preschool Farkı
TAD Preschool’un mükemmelliğe olan inancı, çocuk, ebeveyn ve eğitimcilerin kendi yeteneklerini değerlendirme ve bireysel potansiyellerini keşfetmelerine yönlendirmektedir.
TAD Preschool eğitim felsefesinde çocuklarımızı farklı açılardan geliştirerek kendi vasıflarının farkında olan, güçlü taraflarını bilen ve bunları olumlu şekilde kullanan, modern dünyada kendi ayakları üzerinde durabilen ve farklı ortamlarda farklı dilleri akıcı şekilde kullanarak iletişim kurabilen nesilleri yetiştiriyoruz. TAD Preschool eğitim sisteminde çocuklarımız:

 • Gördükleri şeyleri yorumlama, önemini kavrama ve sebep sonuç ilişkileri kurma;
 • Derslere entegre edilen bilişsel, sosyal, duygusal ve akademik becerileri edinip geliştirme;
 • Farklı pedagojik yaklaşım ve metotlar aracılığıyla bilgileri edinme ve bireyselleştirme;
 • Öğrenmenin sosyal ve entelektüel bir aktivite olduğunu anlamaları için sınıf arkadaşları, öğretmenleri veeğitmenleri ile işbirliği yapma;
 • Bilgisayar teknolojileri ve dijital iletişimin faydalı kullanımını geliştirme;
 • Yabancı dilleri akıcı bir şekilde konuşup iletişim kurma;
 • Liderlik vasıfları geliştirme;
 • Sanata yönelik becerileri ortaya çıkarıp geliştirme;
 • Giderek zorlaşan dünya koşullarında öğrenme süreçlerini içselleştirme ve faydalı şekilde kullanma gibi becerileri geliştirip edinirler.

Gerçek öğrenme, bilginin öğretmenden öğrenciye öğretilmesi yoluyla değil, katılım, deneme ve keşfetmeyle gerçekleşir. TAD Preschool’da çocuklarımız ezberlemeye değil edinme ve içselleştirmeye yönlendirilerek, hayatta başarılı olabilmeleri için, kapasitelerini keşfedip geliştirmeye yönlendirilirler.

TAD Preschool Felsefesi
TAD Preschool felsefesi; çocukların iyi eğitimli, sorumluluk alabilen, üretken ve başarılı bireyler olmalarını yardımcı olur. Her öğrencinin kendine özgü potansiyelini, sosyal bilimler, güzel sanatlar, bilim ve matematiğin yanı sıra yabancı dillerin esas alındığı iyi yapılandırılmış ve dengeli bir eğitim programıyla ilerleterek başarılı nesiller yetiştirmeye çalışıyoruz. İngilizce bir atmosferin oluşturulduğu TAD eğitim felsefesinin esas alındığı, uluslararası standart ve yaklaşımların harmanlandığı ve profesyonel akademisyenler tarafından geliştirilen TAD Preschool müfredatı düşünme ve iletişim becerilerini en üst seviyeye çıkarmak için tasarlanmıştır.

Matematik
TAD Preschool, çocuklarımızın matematikle ilgili anlayış, bilgi ve becerilerini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlar. Çocukların esnek, etkili ve kendi hızları doğrultusunda bağımsız bir şekilde matematiği keşfedip edinmeleri teşvik edilir. Matematiğin içselleştirilmesi; ilgili konulara maruz kalınması ve gerçek yaşam tecrübeleriyle gerçekleştirilir. Çocuklara uygulanan aktiviteler, farklı stratejileri kullanma ve temel becerileri geliştirmeye yönelik olup, çocukların bu beceri ve stratejileri problem çözme ve gerçek hayatı anlamalarına yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Matematik müfredatımız temel becerilerin üzerine kurgulanmış olup somuttan soyut düşünceye yönlendirerek çocukların matematikle ilgili “neden” sorularına yoğunlaşmalarını sağlar. Matematik atölyemizdeki amacımız çocuklarımızın anlamlı alıştırmalarla kendilerine güvenmelerini sağlayıp gerçek hayatla bağlantılı matematik becerilerini en üst seviyeye çıkarmaktır. Çocuklarımızın kendilerine güvenlerini temin etmek ve matematiği içselleştirmelerini sağlamak için problem çözme teknikleri, uygulamaya dayalı aktiviteler ve araştırmalar kullanılır.

Fen ve Bilim
TAD Preschool felsefesinde fen ve bilim, öğrencilerin dünyayla ilgili bilgileri keşfedip edinmelerine sağlayan, uygulamaya dayalı bir süreçtir. Çocuklarımız doğal dünyayı keşfetmeye yoğunlaşır. Çocuklarımız, fen içerisinde yer alan temel konuların yanı sıra kanıt toplama, sorgulama, mantıklı tahmin yürütme, rutinler bulma ve fikirlerini dile getirmeyi öğrenirler.

İletişim
Çocuklarımızın gerek Türkçe ve gerekse İngilizceyi akıcı ve güzel bir şekilde kullanmalarını temin etmeyi amaçlayan TAD Preschool, doğal sıralama doğrultusunda çocukların konuşma, dinleme, anlama, okuma ve yazma becerilerini geliştirmeyi hedefler. Ezbere dayalı yaklaşımlar yerine modern öğretim metotları doğrultusunda keşfetme ve edinmeyi esas alarak öğrencilerin dili gerçekten kullanmaları ve başarılı iletişimciler olmaları sağlanır. Yapıya değil anlama ve iletişime dayalı aktivitelerle çocuklar gerçek yaşam koşulların gerektirdiği iletişim becerilerine sahip olurlar. Öğrencilerin konuşurken kendilerine güvenmeleri için gerekli ortamı sağlayan TAD Preschool çocuklara dili kullanmaya yönelik fırsatlar sunar.

Sosyal Bilimler
TAD Preschool felsefesinin diğer bir önemli noktasını sosyal bilimler oluşturmaktadır. Müfredatımız araştırma, inceleme, keşfetme ve denemeye dayalı olup gerçek hayatta yer alan becerileri geliştirmeye yöneliktir. Çocukların duyu organlarını etkili bir şekilde kullanmalarını ve güçlü oldukları algı yöntemlerini belirlemelerine yardımcı olur. Öğretmen ve eğitmenlerimiz sosyal bilimler içeriklerini projeye ve deneyerek keşfetmeye dayalı öğrenme yöntemleriyle içselleştirmelerini sağlar.

Güzel Sanatlar
TAD Preschool Güzel Sanatlara büyük önem vermekte ve “buradan sanatçılar da yetişmeli” felsefesiyle hareket etmektedir. Sanata yatkın olan çocukların güçlü becerilerini keşfetmelerini, kendilerini ifade etmelerini, yaratıcılıklarını en üst seviyeye çıkarmalarını, müzik ve sanattan zevk almalarını ve gelecekteki yaşamlarına aktarmalarını hedefliyoruz. TAD Preschool’da ki her çocuğumuz müzik ve sahne sanatlarıyla ilgili fırsatlar elde eder.

TAD PRESCHOOL olarak Amacımız;

65 yıllık birikimin getirdiği deneyim ve okul öncesi uzmanlığımız doğrultusunda; çocuklarımızdaki yetenekleri keşfetmek için uygun ortam, doğru program, yerinde ve zamanında takip ve yönlendirme ile zengin materyal kullanarak, özgür seçime ve yaratıcılığa teşvik eden,
» kendine ve çevresine saygılı,
» sevmeyi bilen İnsana Doğaya ve Çevreye Duyarlı,
» Özgüveni yüksek,
» Soru sorabilen,
» Araştırabilen,
» Kendi haklarını bilen ve savunabilen,
» Doğru ya da yanlış kendi düşüncelerini ifade edebilen,
» Kendi liderlik vasıflarını keşfeden ve kullanan,
» Düzgün Türkçe konuşabilen,
» İngilizceye anadil seviyesinde hâkim ve kendini rahatça ifade edebilen - 3. ve 4. Diller için alt yapısı sağlam olan,
» İnsanları dış görünüşüne bakarak yargılamayan,
» Empati kurabilen,
» Saygının önemini ve değerini bilen,
» Sevgi dolu,
» Gülümsemeyi ilke edinen,
» Sanatı ve Sanatçıyı seven değerini bilen,
» Yeri geldiğinde, teşekkür edebilen, özür dileyebilen,
» Spor yapan, en az bir Müzik Enstrümanı çalabilen,
» Akademik anlamda donanımlı,
» Ne istediğini bilen ve istediklerini gerçekleştirmek için planlama yapabilen,
» Tüketim toplumunun önünü alacak, üretken ve iç dünyası zengin bireyler yetiştirmektir.

Bu temel amacımız çerçevesindeki hedeflerimiz ise ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın Türkçeyi ve İngilizceyi düzgün kullanabilmesi, kendini ifade edebilmesi, sosyal ilişkiler kurabilmesi, paylaşmayı öğrenebilmesi, özel yeteneklerinin ortaya çıkarılarak geliştirilmesi ve sağlıklı bir biçimde ilköğretime geçişini sağlamaktır.

TAD PRESCHOOL EĞİTİM SİSTEMİ

Okul öncesi eğitim için dünyada geliştirilmiş çeşitli teknik ve yöntemler mevcuttur. Bu yöntemler içerisinde çocuğun okula karşı pozitif bir tutum takınması, öğrenme sevgisi ve disiplini göstermesi, motivasyonu, bağımsız olarak hareket edebilmesi, tekrardan ve çalışmaktan keyif alması, kendine güveninin artması,  kalıcı merakının beslenmesi, iç güven ve düzen duygusunun geliştirmesi gibi amaçları olan M. Montessori'nin Eğitim Yaklaşımı, çocuğun istenilen yeteneklerini geliştirebileceği, özenle düzenlenmiş bir ortam ile önceden planlanmış grup çalışmaları ve çeşitli atölyelerle, çevreyle ilgili yeni etkileşimler kurmasını amaçlayan ReggioEmilio'nun Eğitim Metodu, insan beyninin farklı bölümlerden oluştuğu ve her bir bölümün özel işlevlere sahip olduğunu öneren, zekâ diye adlandırdığı 7 farklı beceriyi, öğrenme, problem çözme ve iyi niteliklere sahip insan olma için etkili birer araç olarak tanımlayan GARDNER'ın Çoklu Zekâ Kuramı, Çocukların çok yönlü gelişimine bir başka deyişle sosyal, duygusal, zihinsel ve fiziksel gelişimine önem veren High Scope Eğitim Sistemi sayılabilir.

Söz konusu yöntemler profesyonel Eğitim Danışmanlarımız, Alanında Uzman Eğitimcilerimiz ve Uzman Pedagog ve Psikoloğumuz tarafından incelenerek değerlendirilmiş ve tek bir yönteme bağlı kalınmayıp bu metot ve yaklaşımların bir sentezi olan ve hepsinin önemli noktalarını hedefleyen TAD EĞİTİM ve ÖĞRETİM FELSEFESİ’ni geliştirmiş ve uygulamaya koymuştur.

Okulumuz bünyesinde kullanılan eğitici oyuncak ve materyaller ile eğitimcilerimizin akademik yaşantıları TAD kalitesini belirli bir dengede tutmamızı sağlamaktadır. Bu kalitenin korunması, sürdürülmesi ve daha üst seviyelere taşınabilmesi için TAD PRESCHOOL dünya çapında yapılan çalışmaları taramakta, değerlendirmekte ve gelişime ayak uydurarak eğitim ve öğretim kalitesini sürekli geliştirmeyi hedeflemektedir.

ÖĞRETMEN HİZMET İÇİ EĞİTİMLERİ
TAD Preschool’da görev alan tüm öğretmen ve eğitmenlerimizin alanlarında uzman profesyoneller olmasına karşın, yaşam boyu öğrenme, modern yaklaşımları takip etme ve sürekli daha iyisini hedefleme yapımız gereğince tüm öğretmenlerimiz her sene alanlarında kendini ispatlamış akademisyenler tarafından temin edilen Hizmet-Öncesi eğitimlere katılmakta ve yıl içerisinde belirli aralıklarla Hizmet-İçi Eğitimlere tabii tutulmaktadır. Gözlem ve eğitim çalışmalarının bir arada yapıldığı bu çalışmalar ile tüm öğretmenlerimizin dünyada meydana gelen akademik gelişmelerden haberdar olmaları ve yeni bulgular doğrultusunda daha iyiye yönelebilmeleri hedeflenmektedir.

MATERYAL GELİŞTİRME
Öğrencilerin bireysel öğrenim farkları ile algılama yöntemlerine yönelik eğitim materyallerinin geliştirilmesi son derece önemlidir. Buradan hareketle TAD Preschool’da ki tüm öğrenci ve öğretmenlerimizin faydalanabileceği, ihtiyaç ve ilgi alanlarına hitap eden, uygulamaya ve iletişime dayalı materyaller, TAD Preschool’un akademisyenlerden oluşan Materyal Geliştirme Uzmanlarınca geliştirilmektedir. Bu sayede TAD Preschool öğrencilerimiz denenmiş ve başarısı kanıtlanmış materyallerle eğitim-öğretimlerini pekiştirmektedirler.

AİLE DANIŞMANLIĞI HİZMETİ

TAD PRESCHOOL Pedagog ve Uzman Psikologları tarafından verilecek olan hizmetler sayesinde ise; çocuklarımızın okula uyum sürecinden, mezun oluşlarına kadar, değerlendirilmesi, gelişimleri ile ilgili ailelerin bilgilendirilmesi, gelişim dönemlerinde yaşadıkları problemlerle ilgili ailelere rehberlik verilmesi, ihtiyaç duyulan konularda seminerler ve aile toplantıları düzenlenmesi yoluyla, ailelere sürekli bir değişme ve çocuklarıyla birlikte gelişme olanağı sunacaktır. Yıl içerisinde Pedagoglarımız ve Uzman Psikologlarımız tarafından her öğrencimiz için ayrı ayrı; Derslerde gösterdiği başarı, katılım, kendini ifade etme ve aylarına göre gelişim durumları raporlanarak, çocuklarımızın dosyalarına koyulacaktır. Ailelerimiz bu konuda düzenli aralıklarla Uzmanlarımız tarafından bilgilendirilecektir. Anne ve Baba ile eşgüdümlü gitmeyi hedefleyen TAD için, siz değerli velilerimizden gelecek destek çok önemlidir.

İLGİ ve BECERİ REHBERLİĞİ

Her birey farklı alanlara ilgi duymakta ve farklı alanlarda daha başarılı olmaktadır. TAD Preschool, tüm öğrencilerimizin kendilerini daha iyi tanıyabilmeleri, kuvvetli yönlerini keşfetmeleri ve ilgi, beceri ve eğilimleri doğrultusunda yönlendirilebilmeleri için tüm öğrencilerini belirli aralıklarla yetenek ve beceri testlerine tabii tutar. Bu sayede öğrencilerinin gelecekte kendilerini daha mutlu hissedecekleri ve daha başarılı olacakları alanların tespit edilmesi ve öğrencilere bu doğrultuda rehberlik sunulması hedeflenmektedir.

İngilizce Atölyesi
Konuşturan bir İngilizce eğitimini hedefleyen TAD Preschool, İngilizce Atölyesine çok önem vermektedir. Bu atölyelerde öğrencilerimize gramer gibi İngilizcenin yapısal özelliklerini öğretme veya ezberletme değil, öğrencilerin aktif ve akıcı bir şekilde İngilizceyi iletişim dili olarak kullanabilmelerini sağlamayı amaçlamaktayız. Yabancı dil öğreniminde en iyi öğrenci grubunu oluşturan 2-6 yaş arası öğrencilerimizin yaşlarıyla doğru orantılı olan dil becerilerini geliştirebilmek için Avrupa Ortak Dil Kriterleri (CommonEuropean Framework of Reference) uyarınca gerekli eğitimi sunan TAD Preschool, öğrencilerinin İngilizceyi öğrenmediği, aksine yaşadığı ve edindiği bir ortamı sunmaktadır. Akademisyen ve uzman Öğretmen Eğitmenleri (TeacherTrainer) liderliğinde hazırlanan İngilizce programımız, öğrencilerin yaşlarını, fiziksel, duygusal ve sosyal becerilerini esas alarak yaratıcı, eğlenceli ve dili kullandırmaya yönelik metot ve materyaller kullanan İngilizce Öğretmenliği Bölümü mezunu öğretmenler tarafından uygulanır. 21. Yüzyıl Dil Öğretim prensipleri gereği TAD Preschool İngilizce Atölyelerinde, Öğretmen Konuşma Süresi minimuma indirilirken, Öğrenci Konuşma Süresi maksimuma çıkarılır.

Eğer öğrenci yabancı dili sınıfta kullanıp akıcı bir şekilde konuşamayacaksa, o zaman öğretmeye çalışarak vaktimizi boşa harcıyoruz.

Sanat Atölyesi
Bu atölye, doğal materyaller ve sanat malzemeleriyle dolu olan, stüdyo ve laboratuvar karışımı bir alandır. Eldeki proje ile ilgili Uzman Eğitimciler tarafından, haftalık aktiviteler ve kullanılacak malzemeler planlanır ve temin edilir. Çocuk kil, resim, kolaj, yağlı boya, çamur, ebru, heykel gibi yeni araçlarla kendini ve duygularını özgürce ifade etmeyi öğrenir.

Bu atölyede değişik türlerde boyalar, çeşitli renk ve türde kâğıtlar, hamur, kil, çamur ve birçok sanat malzemesi bulunmaktadır. Çocuğun farklı sanat dallarında değişik teknikler kullanarak oluşturduğu resim, heykel ve diğer çalışmalar sanat atölyesinin temelini oluşturur. Çocuk, sanat atölyesinde yaptığı çalışmalar ile kendisini farklı biçimlerde ifade etmeyi öğrenir ve sanat sayesinde kendisi, diğerleri, geleceği ve dünya hakkında hissettiklerini özgürce, dışarıya aktarma fırsatı bulur.

Sanat; kişinin duygu ve düşüncelerini en iyi ifade ettiği yoldur. Sanat eğitimi insana çocukluktan başlayarak akıl yürütme, yaratıcılığını geliştirme, hayal kurma, problem çözme, el, zihin ve göz koordinasyonu geliştirme, oranlar arası ilişki kurma gibi becerileri kazandırır. Çocuğun hem zihinsel hem de fiziksel olarak gelişmesine yardımcı olur. Sanat eğitiminde amaç; sanatçı yetiştirmekten öte kişinin toplumda bir birey olabilmesi, sosyalleşmesi, düşünme, kavrama, sorunların üstesinden gelme, üretme becerisi gibi pek çok özellikleri kazandırmaktır. Sanat etkinlikleri arasında boyama, kesme yapıştırma, yoğurma gibi birçok etkinlik yer almaktadır. Bu etkinlikler içerisinde çocuğun yaratıcılıklarına ortam sağlaması, üç boyut kavramının gelişmesi bakımından farklı türdeki yoğurma maddelerinin sanat atölyesinde belirli aralıklarla ve sürelerle kullanılması çocuğun gelişimi için çok önemlidir.
Matematik Atölyesi
MATEMATİK ATÖLYESİ Çocuğun bilimsel düşünme, gözlem yapma, neden-sonuç ilişkisi kurma, problem çözme becerilerini desteklenmesi amaçlanır. Bu atölyeye diğer bir adıyla; “Okuma yazmaya hazırlık çalışması da denilebilir. Bu çalışmaların basitten karmaşığa doğru sıralanması önemlidir. Erken çocukluk eğitiminde okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları önemli bir yer tutar. Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarında yaş, gelişim düzeyi ve bireysel farlılıkların dikkate alınması son derece önemlidir. Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları tüm yıl içerisinde; süreli ve aşamalı olarak önceden Eğitim Danışmanlarımız tarafından hazırlanmış, tüm dünya ülkelerinde geçerli, çeşitli etkinlikler aracılığı ile gerçekleştirilir. Görsel algılama çalışmaları, işitsel algı çalışmaları, dikkat ve bellek çalışmaları, kalem tutma ve el becerisini geliştirme çalışmaları, temel kavram çalışmaları, problem çözme, eşleştirme, farklılıkları ayırt etme, parça-bütün-olay sıralaması, sıralama, sınıflandırma, güven ve bağımsız davranış geliştirme çalışmaları gibi çeşitli başlıklar altında gruplandırılır. Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları çocuklarda algılayabilme, dikkatlerini toplama, kelime dağarcığını arttırma, sözlü anlatımlara teşvik etme, el ve göz koordinasyonlarını, kalem kullanma becerilerini geliştirme, eşleştirebilme, değişik ilişkiler kurabilme, gruplama, sıralama, eksik tamamlama ve karşılaştırma yapabilme gibi zihinsel işlevleri kolaylaştırmalarını sağlar. Okul öncesi çocukta okumaya ve yazmaya hazırlık çalışmalarında edinilen bilgi veya beceriler yoluyla zihinsel faaliyetler artar. Bunları Genel olarak renkler, sayılar, kavramlar, şekiller başlıkları altında değerlendirebiliriz.

Matematik dünyamızı anlamayı, tanımayı ve öğrenmeyi içeren tüm zihinsel süreçleri kapsar. Matematik denince aklımıza ilk gelen zekâdır. Ayrıca algılama kavram oluşturma, dil edinme, hatırlama, sembolleştirme, kategorileştirme, düşünce, problem çözme ve yaratma gibi zihinsel aktiviteleri içermesinden hareketle TAD PRESCHOOL tüm çocuklarımızın zekâ ve zekâ eğilimlerini keşfetmeleri ve eğilimleri en üst seviyelere çıkaracak aktivitelere yoğunlaşır.

Fen ve Doğa Atölyesi
Fen ve doğa çalışmaları çocukların, ilgi alanlarını genişletmesi, onlara, daha etkili düşünme yollarını öğretmesi, problem çözme yeteneklerini geliştirmesi açısından önemlidir. Çocuklara kendi gözlem ve deneyimleri ile araştırma ve keşfetme imkânı sağlayan özel bir atölyedir. Bu atölyede, çocukta yaradılıştan gelen merak duygusu ve keşfetme dürtüsü, projeler ve deneylerle desteklenir ve geliştirilir.

Bitki ve hayvan grupları üzerine kurulan özel eğitimler sayesinde, çocukta doğaya karşı sevgi, sorumluluk alma, takdir etme, takdir edilme, koruma, devamlılığını getirme gibi çocuğu başarıya ve sağlıklı bir birey olmaya yönlendirecek duygular desteklenir ve geliştirilir.

İnsanlar, hayvanlar, bitkiler, vücudumuz, sağlığımız, besinler, hava ve hava olayları, su ve diğer sıvılar, toprak, kayalar, basit yeryüzü şekilleri, yer çekimi, uzay, madde, ışık, ses, kuvvet-hareket-enerji, ısı-sıcaklık, batma-yüzme, basit makineler (tekerlek, vidalar, kaldıraç gibi), canlı ve cansız varlıklar, keşifler, enerji, mevsimler, doğa olayları, dünyamız, dünyamızın ötesi gibi konuların işleneceği bu atölyede çocuklar, ilgileri ve yetenekleri bakımından birbirlerinden farklılık göstereceklerdir. Bunun için TAD, her çocuğun ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gelişimini sağlayacak öğrenim yaşantılarını okul hayatları süresince profesyonel olarak Psikolog ve Pedagogları ile birlikte planlar. Çocukların kendi deneyimlerini kullanmaları, bilgi toplamak için en çok tercih ettikleri yöntemdir. Bu nedenle öğretmenlerimiz, atölyelerdeki çalışmalarda, çocukların aktif, öğretmenin ise edilgen ve rehber konumunda, iyi bir gözlemci olarak, çocukların hepsine çeşitli durumlarla ilgili deneme, tahmin etme, yanılma, gözlem yapma, soru sorma, problem çözme, araştırma ve inceleme fırsatları sunar. Çocuklara kalıp bilgi vermek yerine zengin bir ortam hazırlanır. Öğretmen, uygulamalar esnasında çocuklarla iletişim içinde olmak ve her çocuğun etkinliğe aktif olarak katılmasını sağlamakla görevlidir.

Müzik Atölyesi
Bu atölyemiz, çocuğun sesleri ve sesleri çıkaran unsurları tanımasını, sesin müziğe nasıl dönüştüğünü fark etmesini, ritim ve işitsel algı becerilerinin desteklenerek müziğe karşı ilgisini artırmayı amaçlar. Ritim duygusunun gelişimi, dans ve hareketleri uygun bir senkronizasyon içinde gerçekleştirme, dinleme ve uygun sesler çıkartabilme gibi becerilerin geliştirilmesi hedeflenen bu atölyede farklı müzik aletleri ve materyaller ile çocuğun müziğe karşı bir farkındalık ve pozitif bir algı geliştirmesi amaçlanır. TAD PRESCHOOL her çocuğun gelişimine ve karakterine uygun bir Müzik Enstrümanı çalmasını destekleyerek eğlenceli ve eğitici bir ortamı pekiştirir.
Seçmeli Müzik Enstrümanı tercihinizi yaparken sizlere Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti kurumumuz tarafından ÜCRETSİZ olarak sağlanacaktır.

Sinema ve Parti Atölyesi
Sosyal ve duygusal gelişim, okul öncesi dönemin önemli bir parçasıdır. Çocuk, sosyalleşmenin önemli öğeleri olan; isteklerini uygun biçimde dile getirme, paylaşma, arkadaş edinme, sıra bekleme, anlayış, hoşgörü vb. kavramları anlamaya çalışır ve sosyal hayatın gerekliliklerini öğrenir. TAD PRESCHOOL bu atölyeyi, hedeflenen haftalık konuların pekiştirilmesini ve çocukların başarı duygularının ardından, takdir edilme, ödüllendirilme, cesaretlendirme, kutlama, rahatlama, deşarj olma gibi reel hayatta yaşamaları ve yaşatmaları desteklenen bu duygu atölyesini uzman bir ekiple, özel olarak tasarlamıştır. TAD tarafından her ay belirli günlerde özel temalı partiler ve sinema gösterim günleri gerçekleştirilecek ve bu bilgi sizlere mail, bülten vb. yollarla ulaştırılacaktır. Bu etkinliklere sadece kayıtlı öğrencilerimiz katılabilecektir.

Drama Atölyesi
Çocuklar için en etkili öğrenme biçimi yaparak ve yaşayarak öğrenmedir. Çocuklar dokunma, hareket etme, dinleme, görme ve duyma deneyimleri sayesinde öğrenebilirler.Çocuklar, diğer çocuklar ve dünyamızdaki değişik materyaller ile ilişki içerisindedirler ve bunları keşfedebilmek, anlayabilmek ve hatta özümseyebilmek için fırsatlara ihtiyaç duyarlar; bunun için de çeşitli eğitici oyuncaklar, kostümler, oyuncaklar, kukla sahnesi ve kuklalar aracılığı ile çocukların zengin iç dünyasına ışık tutmak, onları desteklemek ve farklı alternatifler sunulmalıdır.
Drama çalışmaları, çocuğun sosyal, duygusal ve davranışsal yönden gelişmesini verilen eğitimin kalitesine, süresine ve devamlılığına bağlı olarak olumlu şekilde destekler. Bu kapsamda, çocuğun hayatı yaparak ve yaşayarak deneyimlemesi, kendine özgü bir şekilde yeniden yapılandırması ve ifade etmesi için tasarlanmış bu atölyemizde, eğitimciler sadece birer rehber konumundadırlar. Çocuğa kendi vücudunu ve özelliklerini tanıma, bedenini çok yönlü kullanabilme, farkındalık kazandırma, bağımsız düşünmesini sağlama, işbirliğine yönlendirme, insana ve doğaya karşı, sosyal ve psikolojik duyarlılık yaratma, karşısındaki insanı dinleme, anlama, kendini ifade edebilme, fikirlerini savunabilme, yaratıcılığını ve estetiğini geliştirme, kendine güven duyma, karar verme ve uygulama yeteneğini geliştirerek hayata karşı bir duruş sergilemesini sağlayan en önemli atölyelerimizden birisidir.
Bilgisayar ve Teknoloji Atölyesi
Bilişsel ve Psiko-motor Alanı kapsayan bu atölyede akıllı tahta destekli görsel ve duyuşsal eğitimin yanı sıra, çocuklara bireysel olarak sunulacak olan Tabletler ile hem dil gelişimi hemde bilişsel gelişimi destekleyecek interaktif çalışmalarında büyük yer alacağı geniş ve donanımlı özel bir konsept oluşturulmuştur.

TAD Anaokulu İletişim

Bahcelievler Mahallesi, E5 Yanyol Caddesi, Barış Sokak, No: 31 Pendik / İSTANBUL

Gsm no : 0541 403 13 06

Tel no : 0216 483 5 823

 • Anaokulundan Teklif Al
 • Should be Empty:

 

                                                                                  ANAOKULLARI BURADA DESIGN BY  GÖRSEL SUNUM