GeriAltunizade Anaokulları - İlk Öyküm Anaokulu

                   Üsküdar İlk Öyküm Anaokulu

Üsküdar İlk Öyküm Anaokulu

Hakkımızda

Çocuklar çocuk olsun ama mutlu çocuk olsun amacıyla 2010 yılında hizmet vermeye başlayan okulumuz şehrin göbeğinde olmasına rağmen çok sakin bir sokakta, yeşillikler içinde, meyve ağaçlarının ortasında 3 katlı bir binada butik okul mantığında kurulmuştur. Mümkün olduğunca az oyuncak bol oyun mantığıyla, beyaz renk üstüne yapılandırılmış aydınlık sınıflarımızda her yaş grubu kendi sınıflarında günü tamamlamaktadırlar. Sınıf diye adlandırsak bile birlikte yol aldığımız çocuklar bizim için “öğrenci” değildir. Aslında yol boyu birbirimizin elini tuttuğumuz yol arkadaşlarımızdır. İlk günden mezun olana dek onların ellerini hiç bırakmayız. Öncelikli amacımız, onların okulumuzdan mezun olduktan sonra karşılarına çıkacak “gerçek” hayatta birey olarak ayakta kalabilmelerini sağlamaktır. Bunun için mutlu çocuk olmalarının dışında; özgüveni yüksek, sorumluluk bilinci gelişmiş, paylaşmayı bilen, fikir üretebilen-fikirlerini beyan edebilen, meraklı ve özgür ruhlu çocuklar olmalarını sağlamak birincil hedeflerimizdir. Bu şartların tamamını sağladığımızda akademik başarı kaçınılmazdır. Bize göre her çocuk her şeyi görmeli-öğrenmeli-denemeli ama istemiyorsa devam ettirilmemeli-zorlanmamalıdır. Bu yüzden her ay uyguladığımız eğitim programlarımızı desteklemek için yaptığımız dış geziler mutlaka farklı atölye çalışmalarından oluşur. Herkes her konuda yetenekli ya da yeterli olmak zorunda değil fikrinden hareketle Çoklu Zekâ kuramını kullanmaktayız. Ayrıca GEMS-Scamper-Mandala en çok yararlandığımız metot ve öğretilerdir.
Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlılık, sosyal beceriler, el göz koordinasyonu, sanat çalışmaları, doğru öğrenilen anadil, her gün uygulanan drama, saygı ve nezaket kuralları, proje çalışmaları, sunumlar, toprağa dokunabilen-yaz kış bahçeye çıkabilen çocuklar, yeni müfredata uyum gösteren 6 yaş hazırlık çalışmaları, sosyal sorumluluk uygulamaları, okulumuzda tiyatro, satranç, yabancı dil, dans, ritim, yaz programında yüzme ve tenis, fen doğa çalışmaları ve deneyler okulumuzun günlük programlarında var olan bazı konu başlıklarıdır. Ve tüm bunları yapabilmemizi sağlayan güler yüzlü, işini seven ve yeniliklere açık bir kadro başarımızın sırrıdır.

Fen ve Doğa Etkinlikler

Fen ve doğa çalışmaları okul öncesi eğitim programlarında çocukların çevresinde olup bitenleri anlamaları ve çevresini keşfetmesi açısından önemli bir yere sahiptir. Çocukları gözlem yapmaya, araştırma, inceleme ve keşfetmeye yönelten bir etkinliktir. Bu etkinlik çocukların ilgi ve ihtiyaçlarını ortaya koymalarına ve kavram geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Çocuklar, çevrelerinde gördükleri obje ve olaylara karşı meraklıdırlar.Doğdukları andan itibaren duyularının yardımı ile çevrelerini tanı çabası içindedirler ve sürekli yeni ve ilginç olan şeylerden hoşlanırlar. Bu nedenle bıkmadan sürekli olarak çevrelerini araştırır ve çevrelerini tanıdıkça yeni yeni kavramlar öğrenirler. Çocuğun bu şekilde doğal çevresi ile iletişime girmesi fen ile ilgili ilk deneyimlerini oluşturur. Çocuğun fene olan bu ilgisi, gelişim düzeyine göre tüm yaşamı boyu devam eder. Araştıran, soran, sorgulayan, bir şeyleri olduğu gibi kabul etmeyen, sadece bakan değil baktığını görebilen bireylerin yetiştirilmesinde fen ve doğa çalışmalarının önemi yadsınamaz.

Müzik Etkinlikleri

Müzik etkinlikleri, günlük eğitim programında bulunan tüm etkinliklerin içerisinde kullanılabilen bir etkinliktir. Yer, zaman ve duruma göre doğru müziği bulabilmek, insanın müzik kültürüyle yakından ilgilidir. Bu kültürün temelleri ise okul öncesi dönemde atılır. Çocuklar küçük yaşlardan itibaren iyi müzikle beslenirlerse büyüyünce müzik sanatçısı olmasalar bile iyi müziği seçen, seven ve ondan yararlanmasını bilen yetişkinler olacaklarıdır. Okul öncesi eğitim dönemlerinde müzik ve müzikle bağlantılı hareket, ses, söz ve tartım çocuğun tüm gelişimlerini etkilemektedir. Müzik çalışmaları çocukların kelime dağarcığını geliştirme, insanlarla iletişim kurabilme, duygularını ifade edebilme, ritme karşı duyarlılık geliştirme ve psikomotor gelişimlerine yardımcı olmaktadır. Ayrıca ritim duygusunun, müzik beğenisinin ve şarkı sözleri yoluyla kavram gelişimi ve çocukların iyi alışkanlıklar kazanması açısından önemlidir. Çocuklara güven ve başarı duygusu kazandırır.Çocuk duygusal yönden rahatlar; güvensizlik, çekingenlik, saldırganlık, korku gibi olumsuz duygu ve davranışlar müziğin etkisiyle olumlu duygu ve davranışlara dönüşebilir. Grup içinde şarkı söylerken veya müzik eşliğinde hareket ederken arkadaşlarıyla uyum içinde olmayı öğrenirler. Çocukların sesini kulağını ve zevkini geliştirir.

Okuma- Yazmaya Hazırlık Çalışmalarımız

Günümüzde eğitim sistemimiz üstlendiği eğitim hedefleri bilimsel kurallara ve sağlıklı yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Eğitim sistemimizde ilköğretimin birinci basamağının başlangıcı olan erken çocukluk eğitiminde okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları, öğrencilerin bireyselleşmesinin sağlanması, bireyselleşmeyse; çocuğun kalıtımla getirdiği özelliklerinin, elverişli bir çevre düzenlenmesiyle, karmaşık ancak dengeli bir etkileşimle oluşturduğu gelişimsel özelliktir. Okul öncesi çocukta okumaya ve yazmaya hazırlık çalışmalarında edinilen bilgi veya beceriler yoluyla zihinsel faaliyetler artar. Böylelikle çalışmalarda edinilen bilgi ve beceriler, çocukta kabul görerek davranışlarında gözlenerek alışkanlık oluşur. Öğretmenin hedefine uygun bir davranışın çocukta olması gerçek anlamda “öğretimi” sağlar. Okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarının çocukta sağlıklı öğrenmeyi gerçekleştirmesi için yaşamın içine girerek çeşitli gözlem ve alıştırma deneyleri yapmaları gerekir. Bu nedenle okul öncesi eğitim programlarında öğretmen mesleki bilgisi ve anlayışıyla çocukları bu konularda da deneyim zenginliği kazandırabilir. Okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarında öğrenim ortamı, çoğu her zaman sınıftır. Ancak çocukların sınıf dışındaki gözlem ve etkinliklerinde öğrenim yaşantılarını düzenlemede gözlem, rehber olmalıdır. Çocuğun yazması, zihinsel gelişmesinin yanı sıra göz-el koordinasyonuna, parmak kaslarının ve kemiklerinin gelişiminin tamamlamasına bağlıdır. Doğru dürüst yazı yazmadan önce çocuğun elinin işaretleri çizecek yetenekte olması gerekir. Çocukları okumaya yönlendirme işine öğretmen en elverişli zamanda başlamalıdır. Önceleri çocuklar başkalarının yazdıklarına pek ilgili göstermeyebilir.Öğretmen eğitimin bütünselliği kapsamında, okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarını planlarsa ve uygulayabilirse çocukta deneyim zenginliği oluşturulabilir.Çocuk okumanın ne demek olduğunu, bir beyaz kağıt üzerinde çizmeye, işaretlemeye başladığında, düşüncelerinin konuşmada olduğu gibi, zamanla yazıya dönüşeceğini kavrar.3-6 yaş çocuğu için düzenlenecek okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları onun fizyolojik olarak olgunlaştığında ve hazır olduğunda uygulanmalıdır. Böylece çocuğun tüm gelişmelerine katkıda bulunularak, sosyal çevreye çocuğu hazırlarken, çevresindeki olaylarına tanımasına imkân verir. Öğretmenin çocukta etkileşimi ( İlgiyi ) canlı tutarak akıl yürütmesine, algılama yeteneğini geliştirmesine ve çeşitli kavramları oluşturmak üzere düzenlediği planlı faaliyetlere okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları denir. Okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarını planlarken her çocuğu iyi tanımak, her birinin normal gelişimine uygun; özgün planlamalar yapmamak gerekir.

Oyun Etkinlikleri

Oyun, çocuklar için keşfetme, öğrenme, kendini ifade etmek demektir. Oyun, çocuğun en doğal öğrenme ortamıdır. Oyun yoluyla çocuk yaratıcılığını geliştirir, sosyal ve kültürel anlayışlar geliştirir, problemleri tanıma ve çözme fırsatını bulur. Konuşmayı ve fikrini paylaşmayı, kendi bedenini güçlendirmeyi ve kontrol etmeyi çevresiyle ilişki kurmayı öğrenir. Ayrıca oyun, çocuğun sayıları tanıma, konuşma, erken okuma gibi becerilerinin gelişmesine de yardımcı olur. Freud’a göre oyun, ihtiyaçların doyum bulmasıdır. Çocuk oyunda kendi ihtiyaçlarını ve duygularını ortaya koyma olanağı bulur.Oyun etkinliklerinde, çocukların oyundaki etkileşim düzeyine ilişkin gerçeklik düzeyiyle oyun rollerinde ortaya konan hayali düzeyi arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır.Oyun etkinlikleri yoluyla çocuklar karşılıklı olarak etkin ve verimli bir konuşmacı ve dinleyici olma fırsatını bulurlar. Oyun etkinliklerine katılım çocukların sosyal kavrayış yeteneğinin gelişmesi yanında dilde bir uyanıklık da sağlamaktadır. Lieberman oyun ve yaratıcılığın arasındaki ilişkiyi deneysel bir şekilde araştırmıştır. Bunun için çocukları oyunlarında izlemiştir. Çocukların oyundan zevk almalarının ve kendilerindeki bireysel farklılıklarını araştırmıştır. Oyundan zevk almayı 5 özellikle açıklamıştır. Bunlar;bedensel, sosyal, zihinsel, farklı oyun gruplarına katılma, şakacı, açık, neşeli. Araştırmada oyundan zevk alan çocukların yaratıcı düşünmeye sahip oldukları, zevk alamayanların da yaratıcı düşünmeye sahip olmadığını göstermek istemiştir. Sonuç olarak oyundan zevk alan çocukların yaratıcılıklarının yüksek olduğu, yaratıcı düşüncenin oyun ortamında daha iyi ortaya çıktığı görülmüştür. Samur ve Davaslıgil, oyun oynayarak büyüyen çocukların oyun oynamamış çocuklara göre sosyal yönden daha aktif, yaratma güçlerinin daha fazla,konuşmalarının daha düzgün, dillerinin daha zengin olduğunu vurgulamışlardır.

SANAT ÇALIŞMALARI

Okul öncesi eğitim kurumlarında kâğıtla yapılan çalışmalar önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmalar çocukların seçim yapma ve karar verme yeteneklerinin gelişmesine yardımcı olmaktadır. Kuralları öğrenme ve benimseme, yardımlaşma ve paylaşmayı, grup çalışmalarına katılmayı öğrenirler. Aynı zamanda kendi işini planlamayı, uygulamayı, sonuçlandırmayı başarır, bağımsız bir kişilik geliştirirler. Çeşitli kâğıtlar, yapılandırmamış malzeme olarak sunulduklarında yaratıcı düşünmeyi destekler. El-göz koordinasyonunu geliştirir. Görsel alanın gelişmesine yardımcı olur. Çocuklar kâğıtlarla oynamaktan hoşlanırlar. Çeşitli boy, renk ve cinsteki kâğıtlar bu çalışma için kullanılabilir. Elişi kâğıdı, teksir kâğıdı, kalın paket kâğıtları, grapon, karton, renkli fon kartonları, eski gazete ve dergi sayfaları, tuvalet kâğıdı, kese kâğıtları, takvim ve afiş kâğıtlarının renkli yüzeyleri ve resim kâğıtları kullanılabilir.

TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİ

Türkçe dili etkinlikleri öncelikle çocuğun dil gelişimi alanını destekleyen etkinliklerden biridir. Eğitim programlarında çocukların tüm gelişimleri açısından çok önemli olan ve her gün tekrar edilmesi gereken, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Okul öncesi eğitim kurumlarında ana dilin kazanılması için bireysel etkinlikler yanında, grup etkinliklerinin de yapılması gereklidir. 3-6 yaş gurubunda bulunan çocukların grup içinde ve doğal ortamda bulunmaları ve etkinliklere katılmaları dili kolaylıkla öğrenmelerini sağlar. Türkçe dili etkinlikleri planlanırken çocukların gelişim seviyesi, yaşı, dikkat süresi, bireysel özellikleri, çevresel koşullar, özel durumlar, çocukların sahip olduğu öncekikazanımları göz önüne alınır Türkçe dili etkinlikleri oldukça zengin etkinliklerden oluşur. Bunlar şöyle sıralanabilir. -Tekerleme, Bilmece, Şiir, Parmak oyunu -Çeşitli hikâye anlatma teknikleri ile hikâye anlatma, Hikâye oluşturma, Pandomim, Taklit oyunları,Dramatizasyon. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun zihinsel gelişiminde de etkilidir. Çocuklar belli konularla ilgili düşüncelerini açıklarlar. Olaylar arasında neden sonuç ilişkileri kurarlar. Belli kavramları kullanmayı öğrenirler. Gözlem yapma ve problem çözme yeteneklerini geliştirir. Türkçe dil etkinliklerinde çocuklar belli durumlarla ilgili duygularını sadece sözel ifadelerle değil vücut hareketlerini, jest ve mimiklerini kullanarak da ifade ederler.Yaratıcılıklarını ortaya koyma fırsatı bulurlar, böylece psiko-motor becerileri de desteklenir.Çocukların sosyal ve duygusal gelişimleri de Türkçe dil etkinliklerinden olumlu olarak etkilenmektedir. Çocuklar birbirlerinin konuşmalarını dinleyerek,başkalarının haklarına saygı duymayı, sırasını beklemeyi, kendi düşüncelerini aktarmayı, kendilerini ifade etmeyi öğrenirler. Grup içinde konuşma cesareti kazanarak kendilerine olan güvenleri gelişir. Duygu ve düşüncelerini toplumca kabul edilen yollarla aktarmayı öğrenirler.

DRAMA

Öğrenme, eğitim etkinlikleri içindeki en önemli kavramdır. Drama, ‘yaparak-yaşayarak öğrenme’ bakımından en etkili yöntemlerden biridir. Genel olarak konuyla ilgili olan eğitimci/sanatçı/uygulayıcıların birleştiği ve en basit anlatımla drama; bir düşünceyi beden diliyle, hareket ederek, devinimle anlatımdır. İçsel bir durumun, bir tasarımın, bir düşüncenin eyleme dönüşmesidir.(1) Dramayla çocuk düşünür, plan yapar, organize eder ve düşüncesini eyleme dönüştürerek uygular. Bu süreçte de yaşantılar yoluyla yeni davranış ve duyguları öğrenir, deneyim sahibi olur. Böylece çocuk duygularını kontrol edebilme, değiştirebilme, düşüncelerini ifade edebilme, konuşarak iletişim kurabilme gibi yeteneklerini geliştirir.

Brans Dersleri

Drama

Öğrencilerimizin kendilerini ifade edebildikleri, eğlendikleri, akıl yürüttükleri, bedenlerini tanıyarak, onu bir anlatım aracı olarak kullanabildikleri en iyi etkinlik ortamı olan drama dersinde müzik, resim ve öyküden yola çıkarak oluşturulan oyunlar yoluyla hem bilgi kazandırma hem de yaratıcılığı geliştirme hedeflenmektedir.Drama eğitimi hatfada 1 gün 1 ders saati süresince verilmektedir.

Jimnastik

Bu aktiviteden amaç; çocukların büyük ve küçük kas gruplarının, solunum ve dolaşım sistemlerinin, kemikler,eklem yapıları ve tendomların, bağışıklık ve sinir sisteminin gelişmesine katkıda bulunmak, onların özgüvenlerini desteklemek, algılama, yorumlama ve karar verme güçlerini geliştirmektir.Jimnastik eğitimi hatfada 1 gün 1 ders saati süresince verilmektedir.


Modern Dans

Bale dersi alan öğrencilerimiz kendi yaş ve seviyelerine uygun ayrıldıkları gruplarda kas gelişimini destekleyici hareketler,balenin temel adımları,esneklik arttırıcı hareketler ve benzerlerini bir takım oyun döngüleri içinde öğrenirler.Amaç,onların baleye olan farkındalıklarını ortaya çıkarmaktır.


Orff ve Ritim

Müzik, öncelikle şarkı ve tekerlemeler yoluyla okul öncesi dönemindeki çocuklarımızın dil gelişimine katkıda bulunmaktadır. Bunun yanısıra müzikal etkinlikler yoluyla çocuklarımızın yaratıcılıklarının ortaya konmasına fırsat verilir. Müzikle, çocuklarımızın zihinsel, motor, sosyal beceri ve yeteneklerinin gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz.Müzik eğitimi hatfada 1 gün 2 ders saati süresince verilmektedir.

Tenis

Tenis oynamanın çocuğunuza faydaları:

• Çocuğunuz beden dengesini geliştirme imkanı bulacaktır.
• El-kol-göz koordinasyonu gelişecek, buna bağlı olarak motor gelişimi ilerleyecektir.
• Bireysel ve grup oyunu imkanlarıyla çocuğa farklı sosyal deneyimler yaşaması için imkan sağlayacaktır. 
• Çocuğunuzun dikkat ve odaklanma becerisini, geliştirecektir.


Yüzme

İlk Öyküm Anaokulu’nda 3-4 yaş grubu çocuklarımıza yüzmeyi ve suyu sevdirme eğitimleri verilir. Bu grupta yüzme eğitiminin temel alışkanlıkları çocuklarımıza  sevgiyle öğretilir.
5-6 yaş grubunda ki çocuklarımıza yüzme stilleri öğretilir.

Yüzme dersinin evreleri:
Vücudu ve yüzü suya sokarak suya alışması sağlanır. Doğru nefes alıp- verme teknikleri, suya rahat dalma, doğru vücut pozisyonlarını kullanması, su üstünde durma hareketleri yapılır. Başlangıçta  serbest yüzme stili tercih edilir.  Çocuklarımız yüzme eğitimlerini tamaladığında kendilerine güvenerek, temel yüzme stillerini kullanabilen minik yüzücüler olurlar.


Satranç

Çünkü satranç karakteri ve kişiliği olumlu yönde etkiler ve kendine güven duygusunu aşılar.Okul 
öncesi dönemde dikkatini tek konu üzerinde yoğunlaştırma alışkanlığı edinmesini sağlar.Bunun dışında 
mücadeleci bir ruh yapısına sahip olması gerektiğini öğretir. Seçici ve doğru kararlar veren bir birey 
olmasını sağlayarak çocuğumuzu kötü alışkanlıklardan korur. Planlı hareket etmenin önemini kavratır.
Süratli ve doğru düşünebilmeye yardımcı olur.

İngilizce

Temel amacı çocuklara dil öğretmenin ötesinde oyunlar şarkılar, boyama gibi aktivitelerle İngilizce’yi sevdirmek ve geleceğe yönelik iyi bir temel oluşturmak olan bu program, okul öncesi deneyimli bir öğretmen tarafından pratik ağırlıklı olarak gerçekleştirilmekte ve gelişim süreci raporlanarak veli bilgilendirilmektedir.İngilizce eğitimi hatfada 5 gün 1 ders saati süresince verilmektedir.

İletişim


Daha Büyük Görüntüle Burhaniye mah. Atilla Sok. no:8 Altunizade Üsküdar 
Telefon: 0216 401 21 49
Eposta: oykumanaokulu@hotmail.com

                                                                                  ANAOKULLARI BURADA DESIGN BY  GÖRSEL SUNUM