GeriÇengelköy Anaokulları - Özel Çengelköy Çizgim Milenyum Anaokulu

                          Özel Çengelköy Çizgim Milenyum Anaokulu


Özel Çengelköy Çizgim Milenyum Anaokulu

Sevgili Anne ve Babalar,
3-6 yaş bilimsel olarak eğitim dönemidir. Çocukların yanlışlarının düzeltilmesi, eksikliklerinin tamamlanması kişilik temellerinin atıldığı okul öncesi dönemde yapılmalıdır. Kendi yetenek ve becerilerinin farkında olarak yetişen çocuklar insanlarla uyumlu, sorumluluk ve iş birliği içinde toplumdaki yerlerini alırlar. 
Amacımız Atatürk ilke ve inkilaplarına sahip düşünen, üreten, ürettiğini ifade edebilen milenyum çocukları yetiştirmektir.
Milenyum'da çocuklar, oyunla, yaparak-yaşayarak, eğlenerek, araştırıp, keşfederek, problem çözerek öğreniyorlar. Biz hayatta ihtiyaçları olan beceri ve bilgiyi, yapılandırırken gerekli eğitim ortamını ve yetişkin desteğini sunuyoruz. Öğrenmeyi öğrenmelerinde rehberlik ediyoruz.
Her aile doğal olarak çocuğu için nitelikleri açısından en ideal okulu seçmeye çalışır. İstenilen bütün özelliklerin bir aradabulunması kolay olmasa da 'Milenyum Anaokulu' olarak bizler gerçek anlamda tüm beklentileri karşılamayı hedefledik.
Okul öncesi eğitiminin önem ve gerekliliğinin bilincide olan anne - baba ve tüm ilgilenenleri okullarımızı gezmeye ve incelemeye davet ediyoruz.

Genel müdür Kurucu

Şebnem Uzel

Hakkımızda

 Üstün zekâlı ve üstün potansiyelli çocuklarımız için, kendi yaş gruplarıyla, özel durumlarına uygun eğitim ve öğretim gördükleri bir kurum düşledik. Daha önceki iki okulumuzun başarısından aldığımız cesaretle ülkemiz için çok önemli bir ihtiyaca cevap verebileceğini düşündüğümüz Bilgi Dünyası Anaokulu’nu kurduk.

  3000 m2 alan içerisinde bulunan okulumuzun bina alanı 700 m2'dir. Bina içinde yabanvı Dil Dersliği, Bilgisayar, Bilişim Dersliği,Fen ve Teknoloji Dersliği,Matematik,Düşünme Becerileri Dersliği,Ssanat Atölyesi,Etkinlik Mutfağı,Oyun Alanı,Dinlenme Odası,Revir Odası bulunmaktadır. 

Bahçe alanımız 80 tür bitki çeşitliliği 420 bitki materyali ile tam bir botanik bahçesi özelliği taşımaktadır. Ayrı bir sebze ve tarım alanı bulunan bahçemizde çocuklar kendi sebze ve meyvelerini yetiştirmenin , bitki çeşitliliğinin, gözlemlemenin doğal ortamda yaşamanın avantajını yaşamaktadırlar. Ayrıca bahçemizde 10 tür de 30 hayvanın bulunduğu bir hayvanat bahçesi  bulunmaktadır. Bahçe alanı çocuklarımızın hareket gelişimi için açık bir yüzme havuzuna, geniş çimenlik bir alana,oyun parkına sahiptir.

Kullandığı öğrenci merkezli sistemi ve çok kültürlülük prensibiyle, bugüne dek binlerce mezun veren Milenyum Okulları, araştırmacı, yenilikçi ve gelişime inanan eğitim bilinciyle hizmet vermektedir.
Özel Çizgim Milenyum Anaokulu - Fenerbahçe
Yetiştirdiğimiz çocuklarımızın, yaşlarına göre yakaladıkları performans, kişisel gelişimlerinde kat ettikleri mesafe ve bu yolu beraber yürüdüğümüz velilerimizden aldığımız güçle eğitimde ulaştığımız çocuk sayısının çoğalması, ideallerimizin daha fazla çocuğa dokunabilmesi adına Fenerbahçe’deki ikinci anaokulumuzu açtık. Okulumuz, diğer şubesiyle koordineli bir şekilde pek çok başarılı okul dönemi boyunca kendi mezunlarını yarattı.
Özel Milenyum Bilgi Dünyası Anaokulu - Çengelköy
Üstün zekâlı ve üstün potansiyelli çocuklarımız için, kendi yaş gruplarıyla, özel durumlarına uygun eğitim ve öğretim gördükleri bir kurum düşledik. Daha önceki iki okulumuzun başarısından aldığımız cesaretle ülkemiz için çok önemli bir ihtiyaca cevap verebileceğini düşündüğümüz Bilgi Dünyası Anaokulu’nu kurduk.Normal ve Üstün öğrenciler için Dünya Zeka konseyi yöneticilerinden biri olan Prof Dr.Ümit Davaslıgil'in hazırladığı karma programı uygulamaktayız.

Rehberlik

Her gelişimsel dönem kritik özellikler oluşturur. Bu dönemsel özellikleri bilmek ise ebeveynlere çocukları ile daha rahat iletişim kurma, onları anlama, yapabilecekleri kadarını isteme gibi birçok avantaj sağlar. Yine de “Şimdi ne yapmalıyım?” noktası anne-baba olarak zaman zaman karşımıza çıkar. İşte böyle hissettiğiniz durumlarda ya da çocuğunuz ile ilgili ihtiyaç duyduğunuz herhangi bir konuda rehberlik birimimiz siz velilerimizin ve de çocuklarımızın yanında olacaktır.

Rehberlik blogumuzdan çeşitli konularda bilgiler edinebilirsiniz.

http://www.milenyumrehberlik.blogcu.com/

En değerli varlığımız olan çocuklarımızın sorunsuz bir gelişim göstermeleri tüm ebeveynlerin hiç kuşkusuz en büyük temennisidir. Bu yüzden çoğu anne baba çocuk yetiştirmede duyarlı ve dikkatli davranmak için elinden geleni yapar. Fakat çocuklarımızın gelişimi çok karmaşık ve hızla değişen bir süreçtir. Bu sürecin profesyoneller tarafından takip edilmesi ve kritik dönemlerde gerekli müdahalelerin yapılması çocuklarımızın gelecekte yaşayabilecekleri sıkıntıları ortadan kaldıracak ve sağlıklı bir gelişimin temelini atmalarını sağlayacaktır.
Çocuklara Yapılan Rehberlik Çalışmaları (Psikolojik Danışmanlık, Gözlem ve Testler)
Her ne kadar benzer yaşlarda belli gelişim özelliklerini paylaşsalar da her çocuk ayrı bir bireydir ve çok özeldir. Kalıtımsal, çevresel faktörler ve anne- baba tutumları çocuklarımızın güçlü ve zayıf yanlarının oluşumundaki temel faktörlerdir.

Bireysel farklılıkları ortaya çıkarmak ve gelişim düzeylerini belirlemek amacıyla her çocuğun yaş grubuna uygun duygusal ve bilişsel gelişim testleri ve nörolojik testler çocuk evimizdeki uzman psikologlar tarafından her dönemin başında (Eylül-Ekim ayları) ve sonunda (Nisan-Mayıs ayları) olmak üzere uygulanmaktadır. Bu şekilde çocuklarımızın hem bireysel farklılıklarını hem de kendi içlerindeki gelişim hızlarını belirlemek amaçlanmaktadır. Bu testleri çocuklarımıza uygularken velilerle birlikte doldurulan envanterler de raporlama sürecine büyük katkıda bulunmaktadır. Velilerle yaptığımız bu iş birliği çocuklarımızın yaşayabileceği uyum sorunlarına alternatif çözüm yolları geliştirmemiz ve onları hayata bir adım daha hazır hale getirmemizi sağlar. Aynı zamanda anaokulumuzdaki bütün çocuklarımıza bir rehberlik föyü açılarak yapılan tüm uygulamalar, öğretmen-veli-psikolog gözlemleri ve öneriler yıl boyu kayıt edilmektedir. Resmi raporlar anaokuluna teslim edilmekte, velilerimize ise bire bir görüşmeler üzerinden tüm gözlem ve sonuçlar aktarılmaktadır. Hafta içi psikologlarımıza ayrılmış çalışma saatlerinde çocuklarımıza psikodrama, sanat terapisi ve oyun terapisi uygulamaları yapılmakta ve yine tüm gözlemler velilerimiz ve öğretmenlerimizle paylaşılmaktadır. Yıl sonunda ana sınıfı veya ilköğretime başlayacak 5-6 yaş grubu çocuklarımız ve velilerimizle okula başlama uygunluğunu değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır.Bireysel farklılıkları ortaya çıkarmak ve gelişim düzeylerini belirlemek amacıyla her çocuğun yaş grubuna uygun duygusal ve bilişsel gelişim testleri ve nörolojik testler çocuk evimizdeki uzman psikologlar tarafından her dönemin başında (Eylül-Ekim ayları) ve sonunda (Nisan-Mayıs ayları) olmak üzere uygulanmaktadır.
Velilerle Yapılan Rehberlik Çalışmaları
Birçok anne baba çocuğunun sorunsuz bir gelişim göstermesi için elinden geleni yapar, fakat çocuğun yaşam alanı ve etkileşim içinde olduğu çevre genişledikçe ebeveynlerin isteği dışı bazı durumlar gündeme gelebilir. Bu durumda çocuğun özgüven sahibi bir birey olarak yetişmesi, karşılaştığı problemleri çözme becerisi, kendini ifade edebilme yetisini kazanabilmesi sosyal gelişimi açısından çok önemlidir. Bu özelliklerin kazanılması yaşla ilgili olduğu kadar çevreyle ve anne-baba tutumlarıyla da ilgili olabilir. Bu çerçeveden yola çıkarak yapacağımız yaş gruplarına ayrılmış aylık toplantılarda o yaş dönemiyle ilgili tüm sorunlar paylaşılmakta ve uzman psikologlarımızca velilerimiz için en uygun bilgi ve öneriler aktarılmaktadır. Bu toplantılardaki amacımız yaşanan ortak problemlerin tartışılmasını, alternatif disiplin stratejilerinin paylaşılmasını, ailelerin çocuklarıyla ilgili gelişim süreçlerine, bu süreçte yaşanabilecek sorunlara hâkim olmasını ve buna bağlı olarak gerekli önlemleri almalarını sağlamaktır.
Personellerle yapılan Rehberlik Çalışmaları (Hizmet İçi Eğitim)
Yıl boyunca uzman psikologlarımız anaokulu öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerini katkıda bulunmak amacıyla iletişim, sorun çözme becerileri, gelişim dönemleri gibi çeşitli konularda hizmet içi eğitim programları uygulamaktadırlar.

Sağlık

Sağlıklı olmanın ilk şartı bulunduğumuz ortamın ve havasının temizliği ve sağlıklı beslenmektir.Okulumuzda  kişisel bakım ürünlerinde ve genel temizlikte hijyen,dezenfektan ürünler kullanılmaktadır.İstenildiği taktirde kullanılan ürünlerin belgeleri sunulmaktadır.Periyodik olarak oyuncaklar buhar makinesi ile dezenfekte edilmektedir.

Yiyecekler  taze ürünler ile hijyen ortamda kurum aşçımız tarafından besin dengesine göre hazırlanmaktadır.Aylık menülerimiz gıda mühendisi tarafından incelenmiştir.

İdari ve eğitmen çalışanlarımızın ilk yardım eğitimleri mevcuttur.

Acil durumlar için yakın bir çok hastane ile anlaşmamız bulunmaktadır.

Ağız ve diş sağlı haftatasında diş kontrolü , yılda bir kez göz kontrolü yaptırılmaktadır.

Sağlıklı beslenme  ve temizlik konuları çocuklarımız ile birlikte işlenmekte ve zaman zaman okulumuza konuk olan uzman doktorlar ve gıda mühendisleri  tarafından çocuklarımız bilgilendirilmektedir.

Güvenlik

Okulumuz öğrencilerimizin; öğrenme, keşfetme isteklerini kısıtlamadan çocuk güvenlik ürünleri kullanarak güvenli hale getirilmiştir. Okulumuzda aldığımız güvenlik önlemleri:

 • Pencerelerimiz çocukların açamayacağı şekilde tasarlanmış, havalandırma ile açılabilen pencere güvenlik kilitleri ile donatılmıştır.(Pencerelerimiz çift şekilde açılma özelliğine sahiptir)
 • Tüm prizlerde priz koruyucuları bulunmaktadır.
 • Merdiven basamakları kaymayan malzemeyle kaplanmıştır.
 • Sokak kapılarımız dışarıdan açılmamakta, ancak içeriden açılmaktadır.
 • Duvar,mobilya vb. keskin-sert köşe ve kenarları köşe kenar koruyucuları ile kaplanmıştır.
 • Dolaplar ve büyük eşyalar depreme karşı sabitlenmiştir.
 • Doğalgaz kaçağı alarmları bulunmaktadır.
 • Yangın merdivenimiz ve yangın söndürücü ekipmanlarımız (her katta yangın söndürücü) ,yangın alarmımız bulunmaktadır. 
 • Yangın ,deprem gibi sivil savunma tatbikatları düzenli olarak yapılmakta çocuklar ve personel bilinçlendirilmektedir.Acil durum çantaları çıkış noktalarında bulunmaktadır.
 • Okulumuz kamera sistemiyle izlenmektedir.
 • Bahçemiz çocuklar için hijyenik ve güvenli oyuncaklar ile düzenlenmiştir.
 • Okulumuzda kullanılan materyaller çocukların rahatlıkla kullanabileceği şekilde güvenli ve hijyeniktir. Ayrıca sınıf içerisinde paslanabilen, kırılabilen, sivri uçlu hiçbir materyal kullanılmamaktadır.
 • Sınıflarda çocuklar için yüzeyleri zararlı olmayan, kimyasal madde içermeyen oyuncaklar vardır.
 • Okulumdaki her şey çocuklara uygun olarak tasarlanmıştır. Tuvalet, lavabo, dolaplar gibi…
 • Okul personelimiz çocukları okuldan almada ve okula bırakmada eşlik edecek kişi ve kişilerden haberdardır ve bu giriş çıkışlar kontrollü olarak sağlanmaktadır.
 • Okulumuza kayıt sırasında çocuklarımıza eşlik edecek kişilerin listesi alınmaktadır.
 • Aile haber vermeden kimseye çocuk teslim edilmemektedir.
 • Aile haber verse dahi kimlik kontrolü yapılmadan teslim edilmemektedir.
 • Servislerimiz kendi araçlarımız olup, bakımları düzenli yapılmaktadır.
 • Servislerimizde emniyet kemeri, acil durum çantası, cam kilitleri gibi gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır.

Yemek

Okulumuzun yemekleri deneyimli aşçımız tarafından titizlikle hazırlanıp sunulmaktadır. Yemeklerimizde konserve ve donmuş hazır yemekler kesinlikle kullanılmamaktadır. Bir aylık yemek listesi ayın başında velilerimize ulaştırılmakta, yemek listesi her ay değiştirilmektedir. Bir ay boyunca yapılan yemekler farklılık göstermektedir.Aynı yemek ay içinde tekrar pişirilmemektedir.
Süt ve süt ürünlerimizde markalı ürünler kullanmaktaıyız. Yiyecek ve içeceklerimiz ulturaviyole su arıtma cihazından alınan su ile hazırlanmaktadır.

Servis

Servis hizmeti kendimize ait şirket araçlarımızla verilmektedir. Dışarıdan sağlanacak hostesler yerine, okulumuz ve çocuğu tanıyan elemanlarımız hizmet etmektedir.
Servis araçlarımız emniyet kemerli olup, araçlarımız içinde ayrıca küçük çocuklar için de araç koltuğu mevcuttur. Servis araçlarının periyodik bakımları düzenli olarak yaptırılmaktadır. Servisleri kullanan elemanlarımız bu konuda yeterli deneyime sahiptir.
Servislerde Çocuklar için yedek kıyafet,yedek çamaşır,havlu kağıt,ıslak mendil ,kraker,büskivi vb. malzemeler sürekli bulunur.Çocuklarımız servis aracında iken camlar açılmaz kilitlidir.Sadece hava almaları için ön şöför tarafındaki camlar arkaya rüzgar olmayacak şekilde açılır.
Güzergahlara göre servis organizasyonlarını aynı zamanda direksiyon kursu öğretmeni olan servis sorumlumuz yapmaktadır.
Her konudaki servis görüşmelerinizi Servis Sorumlumuzu arayarak yapabilirsiniz.Aile Katılımı

Ailelerin ;  çocukları ve okul öncesi eğitim programına yarar sağlayacak doğrultuda yeteneklerini ortaya koyma sürecidir.
Aile katılımı;
·        Ailelerin; desteklenmesi, eğitilmesi ve eğitime katılımlarının sağlanmasına,
·        Çocukların; deneyimlerini evleri ile eğitim kurumları arasındaki iletişimin ve sürekliliğin arttırılmasına,
·        Programların; velilerin katılım ve katkıları ile zenginleştirilmesine olanak sağlar.
AİLE KATILIMININ AMAÇLARI:
·        Eğitimin sürekliliği,
·        Çocuğun tüm gelişimine katkıda bulunmak,
·        Çocuğun ailedeki öğrenme ortamına katkıda bulunmak,
·        Çocukta olumlu değişikliklerin devamlı olmasını sağlamak,
·        Aileyi destekleyerek çocuğun sahip olduğu kapasiteyi maksimum düzeyde kullanmasını sağlamak,
·        Ailenin kendi çocuğunun hayatında ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu göstermek,
·        Problemleri önlemek,
·        Aileye çocuğun ev ortamında kazanabileceği deneyimler hakkında bilgi vermektir.
Ailelerin daha okul öncesi dönemden başlayarak eğitim programına aktif olarak atılımı,çocuğun çeşitli öğrenmeleri üzerinde çok olumlu ve kalıcı etkiler yaratır.
Ailenin öğrettikleri ve yakın çevreden alınan bilgiler ,çocuğun yaşamını önemli ölçüde etkiler.Bununla birlikte çocuk için gerekli olan en etkin eğitim aile ve öğretmenin birlikte çalışmasıyla gerçekleşir.Çünkü aileleri bilinçlendirmek,onlara çocuklarının eğitiminin bir parçası olduklarını hissettirmek ve kendilerine güvenmelerini sağlayarak çocuklarıyla birlikte bu eğitimin içine almak gerekir.
Okul öncesi eğitim programına ailelerin katılımı çocuklar,aileler ve programın gereklerinin karşılanmasına yardımcı olur.Çocuklar farklı meslek gruplarına,kültürel geçmiş ve fikirlere sahip geniş bir yetişkin grubuyla ilişkiye girme şansı bulurlar.Aileler programdaki çeşitli etkinliklere katıldıkları zaman çocuklar kendilerini daha güvenli ve destekleyici bir ortamda hissederler.Çalışan anne – babalar katılımları için fırsat ve teşvik doğduğunda çocuklarına daha fazla zaman ayırabilir, kendilerini dinleyen öğretmenlerden çocuklarıyla ilgili bilgi alışverişi yapar,çocuk bakımı sorunları ile ilgili öneriler alırlar.Böylece anne-baba rolleri teşvik edilerek desteklenmiş olurlar.Programda diğer ailelerle iletişim ve etkileşim fırsatları olduğunda da aileler için destek ve teşvik oluşur.

Branşlar

İNGİLİZCE /İSPANYOLCA
BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİ
ÇOCUK YOGASI
PLATES
YARATICI SANAT
MÜZİK VE ORFF
DANS
FOLKLOR
DRAMA
SATRANÇ
FEN-DOĞA-GEMS
YÜZME

Başlıklarla Neler Yapıyoruz ?

ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİM ÇOKLU ZEKÂ
YARATICILIK HIGH-SCOPE
PROBLEM ÇÖZME BEYİN FIRTINASI
PROJELER UZUN VADELİ PROJELER
İLKÖĞRETİME HAZIRLIK ÇALIŞMALARI SES EĞİTİMİ
YAZMA EĞİTİMİ İNGİLİZCE /İSPANYOLCA
BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİ ÇOCUK YOGASI
MÜZİK VE ORFF DANS
GEZİLER MUTFAK
DUYU GELİŞTİRME DEĞERLER EĞİTİMİ
SATRANÇ EĞİTİCİ DRAMA
GÖRSEL ALGI AİLE KATILIMI
DEĞERLENDİRME PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

İletişim

Telefon : 0216 201 11 15
Faks : 0 216 491 81 00 gsm:0530 067 8042
E-posta : milenyumegitimkurumlari@gmail.com
Adres :

Bahçelievler Mah. Kaldırım Cad. Kaptan Sok. No:1 Çengelköy / İstanbul


 

Özel Çengelköy Çizgim Milenyum Anaokulu

                                                                                  ANAOKULLARI BURADA DESIGN BY  GÖRSEL SUNUM