GeriÜsküdar Anaokulları Minik Bireyler Anaokulu

                  Minik Bireyler Anaokulu

Minik Bireyler Anaokulu

Çocukların Mutlu Yuvası

Minik insanların büyülü dünyası ve eğitimlerinde kalitenin adı''Minik Bireyler Anaokulu''

Psikolog

Okul Öncesi Eğitimin Önemi

Okul öncesi eğitimin çocuklar, aileler ve toplum açısından birçok faydası vardır. 0-6 yaş arasını kapsayan erken çocukluk dönemi çocuğun en hızlı geliştiği dönemdir.
Beyin yapısı ve fonksiyonlarının gelişiminin üçte ikilik bölümü 0-4 yaş arasında tamamlanmaktadır. Erken çocukluk dönemindeki deneyimler beynin çalışma biçimi için belirleyicidir. Yapılan çalışmalar okul öncesi eğitim alan çocuklarda okula devam oranlarının ve okul başarısının daha yüksek olduğunu göstermiştir.

Okul öncesi eğitim sosyal ve duygusal gelişimi destekleyerek, yetişkinlik döneminde de kişilerin daha üretici ve verimli olmalarını ve sahip oldukları potansiyeli tam olarak kullanmalarını sağlar. 

Çocukların gelişim özellikleri, bireysel farklılıkları ve yetenekleri göz önüne alan, sağlıklı bir biçimde fiziksel, duygusal, dil, sosyal ve zihinsel yönden gelişimlerini sağlayan, olumlu kişilik temellerinin atıldığı, yaratıcı yönlerinin ortaya çıkarıldığı, çocukların kendilerine güven duymalarının sağlandığı, ebeveyn ve eğitimcilerin etkin olduğu kaliteli bir okul öncesi eğitim programına katılan çocukların diğer çocuklara kıyasla gelecekte okul başarıları daha yüksek, sosyal ve duygusal, sözel, zihinsel ve fiziksel gelişim açısından daha yetkin olduklarını araştırmalar göstermiştir.

Okul öncesi eğitimin yararlarını kısaca şu şekilde sayabiliriz:

1. Sosyal olarak, çocuklar oyuncakları paylaşmanın yanında yetişkinin ilgisini, yiyecekleri paylaşmayı ve karşılıklı konuşmayı öğrenirler. Ayrıca yaşıtlarıyla çatışmaları ve ilişkilerde ortaya çıkan sorunları çözümlemeyi ve kendini nasıl ve ne zaman koruyacağını ve diğer çocukların hakkına saygı göstermeyi de öğrenirler. Bütün bunlar çocuğun ileriki yaşamında ortaya çıkan tüm sorunları çözmesine yardımcı olacak problem çözme becerilerinin artmasını sağlar.

2. Duygusal olarak, kendi işlerini kendisi yapması, sorunları kendisinin halletmesi ve bazı kararları kendisinin vermesi sayesinde kendine güveni yükselir. 

3. Anne-babadan ayrı kalabileceğini ve onların bulunmadığı zamanlarda da kendisine bakabileceğini görmek çocuğun öz güven ve bağımsızlık duygularını artırdığı gibi, kendi kendini avutma ve oyalama becerilerinin gelişmesine yardımcı olur. 

4. Fiziksel olarak kesme, yapıştırma, boyama, kalem kullanma gibi faaliyetlerin düzenli olarak yapılması sonucu ince motor becerileri gelişir.Ayrıca koşma, zıplama, fırlatma, tırmanma gibi kaba motor fonksiyonlarını da kullanır ve geliştirir.

5. Zihinsel olarak, nesneleri eşleştirme, sınıflandırma, ölçme, gözlem yapma ve fikirler üretme gibi matematik ve bilim becerilerini kazanır.

6. Canlandırma, taklit ve hayali oyunlar sayesinde hayal gücü gelişir. Arkadaşları ve öğretmenleri ile konuşmak dil becerilerini geliştirir. 

7. Ayrıca anaokulundaki faaliyetlerin dikkat ve konsantrasyon gerektirmesi çocuğun beyninin bu fonksiyonlarının gelişimine katkıda bulunur.

8. Dikkat eksikliği sorunu ve öğrenme güçlüğü olan çocukların erken farkedilmesi ve okula başlamadan gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

CİVİL ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK AKADEMİK PLAN

AYLIK RAPORLAMA: Anaokulumuzda bulunan çocuklar için her ay sonu Sınıf Öğretmenleri tarafından aylık gelişim ve gözlem raporu hazırlanmaktadır. Bu raporlar değerlendirilip  velilere bilgi verilmektedir.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE RAPORLAMA: Çocukların evdeki ve okuldaki davranışları arasında sürekli bir bağ bulunduğundan  çocukların sadece okul içindeki davranışlarından sorumlu olmayıp velilerden gelen talepler doğrultusunda evdeki sorunların çözümü için size öneriler sunacak ve baş etme becerileri geliştirmenize yardımcı olunacaktır.

TESTLER: Bir eğitim yılı boyunca   her yaş grubuna bir takım testler uygulayıp çocukların psikolojik gelişimleri hakkında ebeveynleri bilgilendirilmektedir.

HAFTALIK BÜLTEN:  Velilerimize, her hafta rehberlik servisimiz tarafından belirlenen bir konuyla  ilgili bülten hazırlanıp  verilmektedir.

VELİLERLE YARDIMLAŞMA: Veliler psikolojik danışmanımız  tarafından çocukların önemli gelişim problemlerinin varlığında bir uzmanına veya gerekli yerlere yönlendirilmektedir.

EĞİTİME KATKI: Çocukların daha etkili ve verimli şekilde öğrenebilmeleri için bir takım oyunlar ve bazı metotlar ile dersler daha kaliteli ve eğlenceli hale getirilmektedir.

İletişim

Minik Bireyler Anaokulu

Adres:
Rasathane Cad. Miralay Sok. No:32
Çengelköy-Üsküdar/İST.
Tel : (0216) 308 02 02
E - mail : minikbireyler@hotmail.com  

                                                                                  ANAOKULLARI BURADA DESIGN BY  GÖRSEL SUNUM