My Play Times Anaokulu

 zeytinburnu-anaokullari.html

Misyonumuz

Myplaytimes oyun merkezi saygın velilerine, çocukların ihtiyaçlarını çok iyi bir biçimde karşılamalarını sağlayacak son derece gelişmiş eğitim ve hizmet sektöründe değerli hizmetlerini tedarik ederek çocukların tüm gelişim alanlarında ilerlemelerini sağlamaya kendini tutkuyla adamıştır. Beş senelik hedefimiz 1000 den fazla öğrencimizin gelişimine katkıda bulunmak ve eğitim hizmetleri sektöründe önemli ve kalıcı bir iz bırakmaktır.

Bizim amacımız başkalarının hayallerini gerçekleştirmek ve daha iyi yaşamlar sürdürmelerine yardım etmektir.

Çocuklarımızı doğru eğiterek aslında geleceği kurtarmış oluruz.

Eğitim Felsefemiz

FELSEFEMİZ

Çocuklar, yetişkin tarafından verilen bilgiyi, sadece duydukları zaman unuturlar,

Duydukları ve gördükleri zaman biraz hatırlarlar,
Duydukları, gördükleri ve onunla ilgili soru sordukları veya birisi ile tartıştıklarında, anlamaya başlarlar,
           Duydukları, gördükleri, tartıştıkları ve yaptıkları zaman bu konuda bilgi ve becerikazanırlar,
           Hatta başkasına anlattıkları zaman bilginin kalıcılığını sağlamış olurlar.

Bu amaçla, çocuklarımız için yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağlayan HIGH-SCOPEtemel eğitim felsefesini hedef alan AKTİF ÖĞRENME (ETKİN ÖĞRENME) modelini temel aldık.
High Scope temel eğitim felsefesi, farklı gelişim alanlarına değinen birçok temel deneyimi Aktif Öğrenme, Dil, Zaman, Sınıflandırma, Sıralama, Sayı, Alansal İlişkiler, Yaşamak ve İfade Etmek ile sekiz ana başlık altında gruplar. Bu deneyimler 5 unsurla güçlendirilir.

 1. Malzeme: Çocuğun seçimler yapabileceği çeşitte ve sayıda gerçek malzemeler, bunların modelleri ve artık malzemeler yetişkin tarafından sağlanır.
 2. Kullanma (manipülasyon): Çocuğa malzemeleri inceleme, 5 duyu organı ile tanıma fırsatı verilir.
 3. Seçim: Çocuk neyi, nasıl yapacağını seçme hakkına sahiptir.
 4. Dil: Çocuk zihinsel süreçlerini çalıştırarak yaptıklarını kendi sözcükleriyle tarif eder.
 5. Yetişkin desteği: Yetişkin uygun ortam ve malzemeleri temin ettikten sonra gözlem yapar, çocukla etkileşime girerek öğrenime rehberlik eder. Onları dinler ve açık uçlu sorularla (Nasıl? Neden?) çocukların akıl yürütme, problem çözme ve üretkenlik becerilerini destekler. Ayrıca, öğrenme süreci yaşıt desteği ile de desteklenir.

Etkin Öğrenmenin Özellikleri

 1. Çocuk merkezli eğitimdir.
 2. Öğrenme etkin olduğunda, işin çoğunu çocuklar yapar.
 3. Problemleri çözerler ve ne öğrendilerse uygularlar.
 4. Düşünme, araştırma, soru sorma ve yorumlama gibi davranışları gelişir.
 5. Duyarak, görerek, dokunarak ve yaparak öğrenmenin kalıcılığı sağlanır.
 6. Çocuk yetişkinin de desteği ile hedefe kendisi ulaşır.
 7. Çocuk olumlu davranışlar kazanırken; eğlenir, zevk alır, kendine olan güveni artar ve tatmin olur.
 8. Problemleri ve olayları farklı açılardan da yorumlamaya çalışır.
 9. Çocuk etkili iletişim yöntemleri ile yetişkini ve arkadaşlarını daha iyi tanır.
 10. Paylaşım ve yardımlaşma davranışları artar.

Bunun ile birlikte çocuk, etkinliklere katılarak bir grubun üyesi gibi hareket eder, yetişkin tarafından verilen yönergeleri takip eder, uygular ve kendisi de grup içinde yönerge vermeyi öğrenir. Grup içinde oyuncak ve yetişkin tarafından temin edilen malzemeleri organize eder.

Çocuktaki tüm gelişim alanları kendi içlerinde paralel bir ilerleme süreci içindedirler. Aktif öğrenme sürecinde, bütün bu gelişim alanları (BİLİŞSEL, FİZİKSEL, SOSYAL, DUYGUSAL) aynı anda desteklenir, böylece daha kalıcı ve hızlı bir ilerleme süreci kaydedilir.

 

Etkinliklerimiz


                                        

Beraber saat çalışmaları

Beraber saat çalışmaları, anlatılan konuyu algılayabilme, bir grup içinde dikkatlerini toplama, kelime dağarcığını arttırma, sözlü anlatımlarına teşvik etme ve zihinsel işlevleri kolaylaştıracak etkinlikleri kapsar. Her hafta işlenen konulara öğrencinin aktif katılımı sağlanıp,  konunun detaylarını ayırt ederek yorum yapabilmesi, yani analitik düşünebilme becerilerini geliştirmesi amaçlanır.

Bu zaman diliminde yoklama yapılır, gün, ay, yıl konuşulur ve her gün konu ile ilgili farklı bir grup oyunu oynanır. Grup oyunları genellikle kuralları olan oyunlardandır. Oyun süreci sabır ve çaba gerektirir. Çocuğun grup içinde sosyalleşmesine ve kendi yaş grubu ile ilişki kurmasına olanak sağlar. Her ay haftanın konusu ile ilgili gezilerdüzenlenir ve okul öncesinde deneyimlenmesi gereken temelrenkler, sayılar ve şekiller haftada bir defa programımızda bu zaman diliminde yer alır. Ayrıca konularımızın ve temel deneyimlerimizin yer aldığı dergi çalışmaları ve çalışma sayfaları merkezimiz tarafından hazırlanır.

Sınıfta Serbest Oyun

Çocuklar, serbest oyun zamanı sırasında kendi isteklerine ve ilgilerine göre çoğu zaman da kendi seçtikleri arkadaşları ve oyuncaklarla bir etkinliğe yöneldikleri zaman yetişkin baskısı hissetmeden, rahat ve özgür bir ortamda daha üretici olurlar, denemelere girişirler ve ürettiklerini serbestçe ortaya koyabilirler.

Okulöncesi çocuğun sosyal, zihinsel, duygusal, dil ve fiziksel gelişimi öğrenme ve öğretme ortamının kalitesiyle doğrudan ilişkilidir. Öğrenmeyi kolaylaştırmak için öğrenme ortamının, çocukların ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmesi gerekir.

Öğrenmenin en etkin olduğu zaman dilimi olan serbest oyun zamanları oyun sınıfımızda dört farklı oyun köşesinde yaşanmaktadır (SESSİZ KÖŞE, SANAT KÖŞESİ, BLOK KÖŞESİ, EVCİLİK KÖŞESİ). Çocuklar, oyuna geçmeden önce belirlenen plan stratejilerini uygularlar, daha sonra ne ile oynayacakları ile ilgili planlarını anlatırlar (PLAN) ve planlarını uygulamak üzere oyuna geçerler (ÇALIŞMA). Oyunun sonunda toplanma zamanı şarkılarla desteklenir. Toplanma sonunda oyunda ne yaptıklarına dair süreci anlatırlar (HATIRLAMA). Plan-Çalışma-Hatırlama olarak adlandırdığımız bu süreç ile yaşamlarında planlamayı, planlarını uygulamayı, dikkat ve hafızalarını geliştirmeyi hedef almaktayız. Ayrıca oyun süresi boyunca yetişkin çocukla oyun oynarken onları gözlemlemekte ve onların yaşantılarına, duygu ve düşüncelerine dair bilgiler edinmektedir. Bu bilgiler velilerimizle paylaşılmaktadır. Dönem sonlarında yapılan veli görüşmeleri ile çocuklarımızın tüm gelişim alanlarındaki ilerlemeler velilerimize aktarılmaktadır.

• Her çocuk oyun zamanı için eylem planı belirlemeden önce temel deneyimlerimizi hedef aldığımız stratejileri uygular ve daha sonra planını bildirir.

• Planlarını tek başına ya da diğer çocuklar ve yetişkinlerle oyun sürecinde uygular.

• Kullanılan oyuncaklar eski yerlerine yerleştirilir. Ortam önceki halini alır.
• Planını uygulama sürecini hatırlar, bunlar üzerinde düşünür ve paylaşır.

İngilizce

Okulumuzda High Scope Temel Eğitim Felsefesinin yanı sıra İngilizce branş öğretmenimiz tarafından Circle Time, Small Group Time ve Free Play Time etkinlikleri düzenlenmektedir.
• Farklı bir dilin kültürünü dinleyerek ve yaşayarak tanır (CIRCLE TIME).
• Plan-Çalışma-Hatırlama zamanlarında tercih ettiği oyun ve oyuncağı o dili deneyimleyerek öğrenir (FREE PLAY TIME).
• Haftanın temel deneyimini pekiştiren çalışmalarla Türkçe dilinde bildiği kelimelerin İngilizce karşılığını bulur (SMALL- GROUP TIME).
2-3 yaş grubumuzda İngilizce Etkinliği haftada 5 saat, 3-4 yaş grubumuzda haftada 8,5 saat, 4-5 yaş grubumuz haftada 10 saat; 5-6 yaş grubumuzda  haftada 12,5 saattir.
Merkezimizde İngilizce Programı’nın temel amacı, İngilizcenin zevkli ve eğlenceli bir şekilde edinilmesini sağlamaktır.

HIGH SCOPE TEMEL EĞİTİM FELSEFESİNİN hedef aldığı AKTİF ÖĞRENME modeli ile çalışmaktayız.

Gün içinde programımızda yer alan tüm çalışmalar (Beraber Saat, Sınıfta Serbest Oyun, Küçük Grup Zamanı) aynı zamanda İngilizce olarak da yapılmaktadır (Circle Time, Free Play Time, Small-Grup Time) . Böylece İngilizce dilini yaparak ve yaşayarak öğrenmekteyiz.

Etkinlik Saati

Drama
Merkezimizde çocuklarımız içlerinden geldiği gibi rol yaparak, konuşarak, canlandırmalar yaparak duygularını serbestçe ifade etmelerini, sorunlara kendi kendilerine çözüm bulmalarını, böylece yapıcı kapasitelerini geliştirmelerini sağlayan drama egzersizleri uygulanır. Kullanılan drama teknikleri arasında ‘pantomim’ gözlem dikkati yoğunlaştırma açısından sıkça yer alan egzersizlerdendir. Drama etkinlikleri, bilişsel ve psikomotor öğrenmeyi olumlu bir şekilde birleştirirken, üretkenliği ortaya çıkarmak için de mükemmel bir zemin oluşturur.
YETİŞKİN NELER YAPAR?
- Sonuca değil sürece odaklanır.
- Çocuk drama etkinliği seçmede özgürdür.
- Uygulamada müdahaleci ve eleştirel olmaz.
- Etkinliğin denetimini çocuklarla paylaşır.
- Yaşantıların, deneyimlerin paylaşılmasına olanak tanır.
- Duygularının ifade edilmesine fırsat verir. Duygularının farkına varan çocuklar daha üretici olurlar. Başkalarının duygularına duyarlı ve farklılıkların farkında olarak yetişirler.
- Küçük gruplar halinde proje çalışmalarına yer verir. Bu, toplumda rol edinmede sorumluluk paylaşmada ve lider olmada bir ön çalışmadır. İşbirliği kurarak öğrenme, çocukların ortak bir amaç için birlikte çalışmaları ile sağlanabilen bir öğrenme türüdür. Diğer insanlarla uyumlu olarak birlikte yaşamasının ve onlarla işbirliği yapmasının gerekli olduğunu keşfetmesine yardımcı olur.
- Değerlendirme-tartışma sırasında çocuklara açık uçlu sorular sorar. Açık uçlu sorular eğitim ortamını zenginleştirir.
ASLINDA ÇOCUKLA ÇOCUK OLUNUR.
Müzik
Okulöncesi müzik eğitimi, çocuğun sosyal ve duygusal gelişiminde olumlu rol oynar. Müzik eğitimi yoluyla çocukların grupla ve bireysel olarak ilerlemesi yolunda küçümsenmeyecek mesafeler alınabilir. Müzik eğitimi yoluyla çocuk, üreteceği malzemelerle hem grup içinde kendini bireysel olarak ortaya çıkarır hem de toplumun bir parçası olarak hareket etmeyi öğrenir. Merkezimizde CARL ORFF’UN ELEMENTER MÜZİK VE HAREKET EĞİİMİ temel alınarak özgün bir program kullanılmaktadır.
Carl Orff’un Elementer Müzik ve Hareket Eğitimi tasarımı, 1930’lu yıllardan itibaren gittikçe tanınmış ve çocukların eğitimi için uluslararası düzeyde yaygın kullanılmıştır. Ülkemizin bu eğitim anlayışından haberdar olması 1950’li yıllara tesadüf etmesine rağmen, çeşitli sebeplerle eğitim/müzik eğitimi planlama ve uygulamalarımız içerisinde tüm bileşenleriyle resmi olarak yer alamamıştır.

Elementer müzik hiçbir zaman sadece müzik değildir; hareket, dans ve dil ile bir bütündür. Bu müziğe dinleyici olunmaz, onun bizzat yapılması gerekir. O, zihni kurguya dayanmaz, büyük formlara ve mimariye sahip değildir. Elementer müzik tabanda, doğal ve bedenseldir, herkes tarafından öğrenilebilir, tecrübe edilebilir ve çocuğa göredir.

Buna göre, Elementer Müzik ve Hareket Eğitimi mutlak bir müzik öğretimi olarak değil, bütünlük ilkesinde en temel müziksel deneyimlerin kazandırıldığı, esas müzik dersinin ön şartlarının oluşturulup müziğe giden yolun açıldığı bir süreç olarak anlaşılmalıdır.

Müzik derslerinde ezgili olmayan vurmalı çalgılar kullanılırken, verilen zengin materyallerle çocuklara kendi Orff aletlerini üretmeleri için ortam sunulur. Böylece çocuklarımız kendi oluşturdukları müzik aletlerini çalmayı sever, üretkenliğini ortaya koyar ve işitsel becerilerini eğlenerek geliştirir. Özenle seçilmiş olan müzik parçaları, hareketten harekete, durumdan duruma geçişi anlatmak için kullanılır.

YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALAR AŞAĞIDAKİ TEMEL AMAÇLAR ÜZERİNE KURULMAKTADIR

• Elementer Müzik ve Hareket Eğitimi’ni genel hatlarıyla tanıyabilme
• Elementer anlayışta ve düzeyde müziksel yaşantılar geçirebilme
• Farklı duyuları koordineli olarak kullanabilme (işitsel, görsel, dokunsal algı ve kinestetik algı)
• Konuşma, söyleme, devinme, çalma, dönüştürme vb. gibi çeşitli davranış biçimlerini girişik olarak gerçekleştirebilme
• Üretici ve özgün müziksel çalışmalar yapabilme
• Konsantrasyon yeterliğini artırabilme
• Bireysel ve birlikte çalışma alışkanlıklarını geliştirebilme

Jimnastik
Okulöncesi çocuklarımız ile beden koordinasyonumuzu sağlamak amacıyla vücut kaslarını çalıştıran hareketlerin yapıldığı jimnastik etkinliklerimizde, her ay farklı çalışma yöntemleri ile uygulanan hareketler, haftanın konusuna göre şekillenmekte ve yetişkin tarafından desteklenmektedir. Step çalışmaları, hulahupla, kurdela ve topla çalışmalar bunlardan birkaçıdır.
Yetişkin tarafından verilen, bedenimizi hareket ettirecek yönergeleri anlamayı ve uygulamayı hedef aldığımız büyük kas gelişimini destekleyen jimnastik çalışmalarımızda öncelikle ayakta ve minderde çalışmalara yer verilmekte ve çocuklarımız grupla beraber çalışırken bir grubun üyesi olarak hareketleri deneyimlemektedirler. Ayrıca derslerimiz her hafta farklı bir grup oyunu ile desteklenmektedir.
Yoga
KLASİK YOGA DURUŞLARI eğlence, disiplin, kendine güven ve sorumluluk duygusuyla birleşen bireysel ve eşli egzersizlerden oluşan hareketler çocuklar için uygun standartlara dönüştürülerek uygulanır.
YOGANIN FAYDALARI

1- Çocuklarımızın kaslarını ve motor becerilerini geliştirir.
2- Esneklik kazandırır.
3- Doğru omurga duruşu sağlar.
4- İç organlara masaj niteliğindedir, rahatlamasını ve gevşemesini sağlar.
5- Kan dolaşımını sağlar.
6- Stres seviyesini düşürmesine yardımcı olur.
7- Duyguların hassasiyetini arttırır.
8- Çeviklik kazandırır.
9- Konsantrasyon ve dikkat seviyesini arttırır.

Her yaş grubunda deneyimlediğimiz yoga çalışmalarımız, müzik eşliğinde ısınma hareketleri ile başlamaktadır. Öncelikle vücut esnekliği sağlayan hareketlere yer verdiğimiz çalışmalarımız, klasik yoga duruşları ile devam etmekte ve müzik eşliğinde bağdaş kurup dinlenme bölümü ile sonlandırılmaktadır.

 

 

 

.

                                     DERSLERİMİZ
SANAT ETKİNLİĞİ
TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ
AKIL OYUNLARI
DRAMA
MÜZİK
AKILLI TAHTA ÇALIŞMALARI
JİMLASTİK
MİNİ-YUP ÇALIŞMALARI
FOLKLÖR
YÜZME

 

İletişim

MERKEZ Çocuk Gelişim ve Oyun Merkezi


Telefon:+90 (212) 415 30 79 :+90 (535) 385 80 02   Adres:Kiptaş Topkapı Merkez Evleri İşyerleri 2. Etap B3 Blok No:66 Cevizlibağ – Zeytinburnu / İSTANBUL      E-posta: myplaytimes@hotmail.com

Bize Ulaşın

                                                                                  ANAOKULLARI BURADA DESIGN BY  GÖRSEL SUNUM